GDM 412

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

Dersin Adı: GDM 412 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Martin, E.R and Flick, G.J., “The Seafood Industry”, Published by Van Nostrand Reinhold, New York, (1990). 2. Huss, H., “Fresh Fish, Quality and Quality Changes”, FAO Fisheries Series, No: 29, (1988).
Yardımcı Ders Kitabı 1. Botta, J.R., “Evaluation of Seafood Freshness Quality”, VCH publishers, Inc., New York, (1995).
Dersin Amacı Bu derste, su ürünlerinin kalite özelliklerinin, muhafaza ve işleme tekniklerinin uygulamaya yönelik incelenmesi amaçlanmaktadır. Farklı işleme teknikleri gerektiren kabuklu su ürünlerinin işlenmesinde kullanılan yeni teknolojilerin tanıtılması hedeflenmektedir. Su ürünleri kalitesini etkileyebilen faktörler olan, avlamadan işlemeye kadar geçen süre içi
Dersin Özeti

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi dersi, balıkların ve diğer su ürünlerinin kimyasal kompozisyonu, kalite özellikleri, beslenme açısından önemi, ölüm sonrası balık eti kalitesinde oluşan değişiklikler ve bu değişikliklerin teknolojik kaliteye olan etkileri gibi konuları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, bu derste su ürünlerinin değerlendirilmesinde uygulanan dondurma, tuzlama, kurutma, konserveleme ve tütsüleme gibi temel teknolojik işlemler ürün özellikleri de göz önünde bulundurularak aktarılmaktadır. Ayrıca su ürünleri mikrobiyolojisi, su ürünlerinde bulunan toksinler ve ambalajlama tekniklerine de değinilmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Su ürünlerindeki biyokimyasal değişiklikler ile kalite arasındaki ilişkinin kurulması konusunda bilgi sahibi olunması.

2 Su ürünlerine uygulanan temel işlemler konusunda kapsamlı bilgi sahibi olunması.

3 Su ürünlerinin işlenmesinde mühendislik bakış açısının geliştirilmesi.

4 Su ürünlerinin depolanmasında, işlenmesinde karşılaşılabilecek problemleri saptayabilme ve çözebilme becerisinin kazandırılması. Analitik ve sorgulayıcı düşünce sisteminin öneminin kavranması.

5 Öğrencilerin mesleki sorumluluklarla ilgili görüş ve düşüncelerine yeni bir boyut kazandırılması.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Balıkların sınıflandırılması, anatomisi ve fizyolojisi
2. Hafta Kimyasal kompozisyon
3. Hafta Glikoliz ve ölüm sonrası değişiklikler
4. Hafta Glikoliz ve ölüm sonrası değişiklikler
5. Hafta Su ürünlerinde tazelik kriterleri
6. Hafta Taze balıkların işlenmesi (soğutma ve soğukta depolama)
7. Hafta Taze balıkların işlenmesi (soğutma ve soğukta depolama)
8. Hafta Su ürünlerinin dondurulması
9. Hafta Tuzlama ve kurutma teknikleri
10. Hafta Tütsüleme teknolojisi
11. Hafta Konserveleme teknikleri
12. Hafta Kabukluların işlenmesi
13. Hafta Su ürünleri mikrobiyolojisi
14. Hafta Ambalajlama teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri