GDM 411

Mikrobiyal Kalite Kontrol

Dersin Adı: GDM 411 Mikrobiyal Kalite Kontrol
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi BIY 111, GDM 304
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ziba Güley
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Göktan, D., Tuncel, G., “Temel Gıda Hijyeni”, Meta Basım, İzmir, 2010. 2. Karapınar, M., “Gıdaların Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü”, Ege Üniversitesi Basımevi, 1995.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Kayardı, S., “Gıda Hijyeni ve Sanitasyon”, Sidas Ltd. Şti., İzmir, 2008.
Dersin Amacı Gıda kaynaklı patojenler ve toksinler, hammadde, personel ve işletme hijyeni, gıda işletmelerinde temizlik ve sanitasyon, gıda zincirinde mikrobiyal kalite kontrol, HACCP sistemi, örnekleme, örnekleme planları, mikrobiyolojik analizler, standartlar, gıdaların mikrobiyolojik kalitelerinin kontrolünde kullanılan metotlar, bazı gıdalara uygulanan mikrobiya
Dersin Özeti

Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkların ve gıdalardaki mikrobiyal bozulmaların kontrolü. Personel hijyeni. Satın alma, depolama ve gıda işletmelerinde hijyen. Temizlik ve dezenfeksiyon. Gıda zincirinde mikrobiyal kalite kontrol ve HACCP sistemi. Örnekleme, örnekleme planları ve gıda homojenatlarının hazırlanması. Mikrobiyolojik analizler. Mikrobiyolojik standartlar. Gıdaların mikrobiyolojik kalitelerinin kontrolünde kullanılan metotlar. Bazı gıdalara uygulanan mikrobiyal kalite kontrol uygulamaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Gıda kaynaklı patojen mikroorganizmalar ve gıdalarda bozulmalara neden olan mikroorganizmalar hakkında bilgi

2 Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını ve temel prensiplerini kavrayabilme

3 Gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolü ve HACCP sistemi hakkında bilgi

4 Gıdalar için belirtilen mikrobiyolojik kriterleri tanımlayabilme ve uygulayabilme becerisi

5 Gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolünde kullanılan örnek alma yöntemlerini uygulayabilme ve örnekleme planlarını belirleyebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gıda kaynaklı hastalıklar ve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar
2. Hafta Gıda kaynaklı hastalıklar ve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar
3. Hafta Personel ve işletme hijyeni
4. Hafta Personel ve işletme hijyeni
5. Hafta Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon
6. Hafta Gıda zincirinde mikrobiyal kalite kontrol ve HACCP sistemi
7. Hafta Gıda zincirinde mikrobiyal kalite kontrol ve HACCP sistemi
8. Hafta Mikrobiyolojik kalite kontrolde örnek alma ve örnekleme
9. Hafta Mikrobiyolojik kalite kontrolde örnek alma ve örnekleme
10. Hafta Mikrobiyolojik kalite kontrolde örnek alma ve örnekleme
11. Hafta Mikrobiyolojik kriterler ve kriterlerin seçimi
12. Hafta Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolü
13. Hafta Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolü
14. Hafta Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri