GDM 410

Ürün Geliştirmede Optimum Beslenme Yaklaşımı

Dersin Adı: GDM 410 Ürün Geliştirmede Optimum Beslenme Yaklaşımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Nutritional Genomics: Discovering the Path to Personalized Nutrition, Kaput, J. and Rodriquez, R.L. (Eds) Wiley Interscience, New York, 2006, 496 pp. 2. Functional Foods Biochemical and Processing Aspects, Shi, J., Mazza, G., Le Maguer, M. (Eds) Vol.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Functional Foods Concept to Product, Gibson, G.R. and Williams, C.M. (Eds) Woodhead Publishing Ltd. New York, 2000, 374 pp. 2. Ashwell, M., Concept of Functional Foods, Ilsi Europe Concise Monograph Series, Ilsi Press, Washington DC, 2002, 40 pp.
Dersin Amacı Tükettiğimiz gıdalar ile sağlık arasındaki ilişkinin pek çok çalışma ile ortaya konması beslenme bilimlerini, yaşamın devam ettirilmesi, açlığın giderilmesi ve bir gıdanın sağlık üzerine olumsuz etkilerinin olmaması yaklaşımından daha ileri noktalara taşımıştır. Artık sayılan tüm bu fonksiyonlarının yanı sıra gıdanın, sağlığı tehlikeye düşürecek unsurla
Dersin Özeti

Beslenme ve ürün geliştirme, optimum beslenme önerileri, beslenme rehberleri ve gıda endüstrisinin sorumluluğu, gıdaları daha besleyici ve sağlıklı kılan bileşenler, fonksiyonel gıdalar, bireysel beslenme kavramı, nanoteknoloji ve gıda endüstrisindeki uygulamaları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Bir gıda mühendisinin yeni bir ürün geliştirme ve tasarlanma aşamasında uygulanabilecek stratejiler ve dikkate alması gereken konuları kavraması

2 Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkinin  ve optimum beslenme kavramının anlaşılması ve beslenme rehberlerinde yer alan temel başlıkların anlaşılması

3 Fonksiyonel gıda kavramının anlaşılması ve yeni fonksiyonel gıdalar tasarlayabilme

4 Kişinin genetik yapısı ve beslenme arasındaki ilişkinin kavranması, bireysel beslenme kavramının anlaşılması

5 Nanoteknolojik ürünler geliştirebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Optimum beslenme yaklaşımındaki değişimler
2. Hafta Optimum beslenme yaklaşımındaki değişimler
3. Hafta Beslenme rehberleri (dietary guidelines)
4. Hafta Beslenme rehberleri (dietary guidelines)
5. Hafta Beslenme rehberlerinin ürün geliştirmede bilimsel temel olarak kullanımı
6. Hafta Beslenme rehberlerinin ürün geliştirmede bilimsel temel olarak kullanımı
7. Hafta Gıda ve beslenme politikası, Avrupa uygulama planı, gıda endüstrisinin daha sağlıklı ve besleyici gıda üretimindeki sorumlulukları
8. Hafta Gıdaları daha besleyici ve sağlıklı kılan bileşenler
9. Hafta Fonksiyonel gıdaların bilimsel temeli, hedef fonksiyonlar ve araştırma alanları, gıdaların zenginleştirilmesi
10. Hafta Yapı-fonksiyon-sağlık beyanları, beslenme açısından güvenirlik (nutritional safety)
11. Hafta Hedef fonksiyonlara yönelik fonksiyonel gıdaların tasarlanması I (yaşamın ilk yıllarında büyüme ve gelişme, enerji dengesi ve vücut ağırlığının düzenlenmesi, kardiyovaskular fonksiyon)
12. Hafta Hedef fonksiyonlara yönelik fonksiyonel gıdaların tasarlanması II (oksidatif strese karşı savunma, bağırsak fonksiyonu, ruh ve akıl sağlığı, fiziksel performans)
13. Hafta Geleceğin gıdaları, gene dayalı beslenme (nutritional genomics, nutrigenomics)
14. Hafta Akıllı gıdalar ( intelligent foods), nano gıdalar (nano foods)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 3 1 1 1 5
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 3 3 3 3 3
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 5 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri