GDM 407

Gıda Kontrolunda Temel Kalite İndisleri

Dersin Adı: GDM 407 Gıda Kontrolunda Temel Kalite İndisleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Singhal, R.S., Kulkarni, P.R., Reg, D.V., 1997. “Handbook of Indices of Food Quality and Authenticity", Woodhead Publ. Ltd. Cambridge, England, 561 pp. 2. Kramer, A., Twigg, B.A., 1973. “Quality Control for the Food Industry”, Vol. 2. The Avi Publ. Co
Yardımcı Ders Kitabı 1. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Türk Gıda Standartları Avrupa Birliği Direktifleri.
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler, bir çok gıda ürünün kalite nitelikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar, bir işletmede çalışırken ürettikleri ürün ve hizmetlerin kalite niteliklerini tüketici beklentileri doğrultusunda daha iyi değerlendirebileceklerdir.
Dersin Özeti

Gıda kalitesi, gıda güvenliği ve gıda saflığı kavramları; proses indikatörleri ve tayin yöntemleri; hububat mamulleri, meyve sebze mamulleri, süt ve süt mamulleri, et ve et mamulleri, yemeklik katı ve sıvı yağlar, şekerli mamuller, baharat ve çeşni veren maddeler, içeceklerde kalite indisleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Gıda kalitesini oluşturan bileşenlerin öneminin kavranması

2 Gıda güvenliğinin önemi, gıda kalitesi bileşenleri ile gıda güvenliği arasındaki ilişkinin kavranması

3 Gıda kalitesinin ölçülmesinde kullanılacak resmi yöntemlerin hangilerinin olduğu ve bunlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğinin kavranması

4 Taklit , tağşiş terimlerinin anlamlarının kavranması, mühendislik etiği açısından öneminin anlaşılması

5 Ders kapsamında incelenen gıda ürünlerinin kalite kriterleri ile bu ürünlerde yapılabilecek taklit ve tağşişler hakkında fikir sahibi olmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin kapsamı, gerekçesi, önemi, kurallar ve gerekler
2. Hafta Gıda kalitesi ve bileşenleri
3. Hafta Gıda güvenliği ve gıda kalitesi ile ilişkisi
4. Hafta Gıda güvenliğini tehdit eden faktörler: Besin kalitesi, doğal toksinler, kalıntı problemi, tağşiş problemi
5. Hafta Gıda kalitesini ölçmede kullanılan yöntemler
6. Hafta Proses indikatörleri ve tayin yöntemleri
7. Hafta Hububat, meyve ve sebze ürünlerinde kalite indisleri
8. Hafta Hububat, meyve ve sebze ürünlerinde kalite indisleri
9. Hafta Süt ve süt ürünlerinde kalite indisleri
10. Hafta Et ve et ürünlerinde kalite indisleri
11. Hafta Yemeklik katı ve sıvı yağlarda kalite indisleri
12. Hafta Şekerli ürünlerde kalite indisleri
13. Hafta Baharat ve çeşni maddelerinde kalite indisleri
14. Hafta Alkolsüz içeceklerde kalite indisleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri