GDM 405

Süt Teknolojisi

Dersin Adı: GDM 405 Süt Teknolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Ziba Güley
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.) Üçüncü M, Süt Teknolojisi, Meta Basım, Bornova, İzmir, 2010. 2.) Üçüncü M, A’dan Z’ye Peynir Teknolojisi, II Cilt, Meta Basım, Bornova, İzmir, 2008
Yardımcı Ders Kitabı Fox PF, Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology, Vol 1-2, Applied Science Publishers, London & NY, 1999
Dersin Amacı Sütün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal özellikleri ve bu özelliklerin teknolojik açıdan önemini öğrenmek. Süt Ürünlerinin Üretim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Özeti

Sütün bileşimi, süt bileşenlerinin teknolojik açıdan önemi, sütün pıhtılaşma mekanizmaları, süte uygulanan çeşitli teknolojik işlemler, pastörize ve sterilize süt, yoğurt, peynir, tereyağı, süttozu, dondurma gibi süt mamullerinin teknolojileri ve sütçülük artıklarının değerlendirilmesi. Ayrıca, laboratuarda süt mamullerinin kimyasal analizleri ve pilot tesiste üretim uygulamaları yaptırılmakta ve üretim hattındaki separatör, homojenizatör, ısı değiştirici ve benzeri makineler tanıtılmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.) Hammaddenin özelliklerini ve bu özelliklerin teknolojik açıdan önemini bilmek

2.) Süt teknolojisinde kullanılan teknolojik işlemleri bilmek

3.) Süt teknolojisinde kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak

4.) Süt ürünlerinin temel işlem basamaklarını bilmek

5.) Süt ürünlerinde kullanılan starter kültür, enzim ve yardımcı maddeler hakkında bilgi sahibi olmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Süt, kaynakları
2. Hafta Sütün bileşimi
3. Hafta Süt pastörizasyonu
4. Hafta UHT
5. Hafta Süt ürünleri
6. Hafta İçme sütü
7. Hafta Süt tozu
8. Hafta Yoğurt
9. Hafta Peynir
10. Hafta Peynir üretimi
11. Hafta Tereyağı
12. Hafta Dondurma
13. Hafta Süt ürünlerinin ambalajı
14. Hafta Süt ürünlerinin saklanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 2
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 2 2 2 2 2
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 24 1 25
Yari Yılsonu sınavı 1 30 1 31
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri