GDM 404

Gıda İşletmelerinde HACCP Uygulamaları

Dersin Adı: GDM 404 Gıda İşletmelerinde HACCP Uygulamaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Mahmutoğlu, T. “Gıda Endüstrisinde Güvenli Gıda Üretmek”, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2007.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Erkmen, O. (ed) “Gıda Mikrobiyolojisi”, Efil Yayınevi, Ankara, 2010.
Dersin Amacı Gıda İşletmelerinde HACCP Uygulamaları dersinin amacı; risk ve tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi çerçevesinde öğrencilere HACCP sistemi ve bazı gıda güvenliği standartları konusunda bilgi vermek, farklı gıda işletmelerinde HACCP planı uygulamaları çalışmaları yaparak HACCP kavramını oluşturmaktır.
Dersin Özeti

Gıdalarda risk değerlendirme prensipleri. Gıda kaynaklı tehlikelerin tanımlanması ve yönetimi. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi. Farklı gıda işletmelerinde HACCP planı uygulamaları. ISO 22000, BRC ve IFS belgelendirmeleri. Entegre zararlı yönetimi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 HACCP kavramı ve yedi prensibin açıklanması

2 Gıda üretim sisteminde kritik kontrol noktalarının tanımlanması ve kritik kontrol noktalarının gözlenmesi için sistem kurulması

3 HACCP sistemini destekleyen doküman ve kayıtların doğru şekilde açıklanması ve farklı gıda işletmelerinde HACCP planı uygulamaları çalışmalarının yapılması

4 Entegre zararlı yönetiminin tanımlanması

5 ISO 22000, BRC ve IFS belgelendirmeleri

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta HACCP sisteminin diğer kalite kontrol sistemleri içindeki yeri ve önemi
2. Hafta HACCP sisteminde tehlike ve risk
3. Hafta HACCP sisteminin genel ilkeleri ve uygulama aşamaları
4. Hafta HACCP sisteminin genel ilkeleri ve uygulama aşamaları
5. Hafta HACCP sisteminin genel ilkeleri ve uygulama aşamaları
6. Hafta Farklı gıda işletmesinde HACCP sistemi uygulamaları
7. Hafta Farklı gıda işletmesinde HACCP sistemi uygulamaları
8. Hafta Farklı gıda işletmesinde HACCP sistemi uygulamaları
9. Hafta ISO 22000, BRC ve IFS belgelendirmeleri
10. Hafta ISO 22000, BRC ve IFS belgelendirmeleri
11. Hafta Entegre zararlı yönetimi
12. Hafta Farklı gıda işletmelerinde HACCP sisteminin kurulması
13. Hafta Farklı gıda işletmelerinde HACCP sisteminin kurulması
14. Hafta Farklı gıda işletmelerinde HACCP sisteminin kurulması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri