GDM 403

Temel İşlemler Uygulamaları

Dersin Adı: GDM 403 Temel İşlemler Uygulamaları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Farhan Alfin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1) Singh, R. Paul; Heldman, Dennis R., 2015, Gıda Mühendisliğine Giriş, Introduction to Food Engi neering, 5. Baskı, Baysal T., ve İçier F. Çevirme. Nobel Akademik Yayıncılık. 2)Geankoplis CJ, 2011, Taşıma Süreçleri ve Ayırma Süreci İlkeleri 4. Baskı. Çev
Yardımcı Ders Kitabı 1) Kaymak-Ertekin F, İçier F, Kumcuoğlu S, Sakin M, 2009, Laboratory Manual of Unit Operations. Ege Ü. Yay. No: 47, 2. bas., Bornova-İzmir, 2) Saldamlı, İlbilge ve Saldamlı, Engin, 2004, Gıda Endüstresi Makeneleri, 2. Baskı, Savaş Kitabevi.
Dersin Amacı Öğrencilere daha önce teorik olarak gördükleri proseslerin uygulamalarını pilot ölçekli ekipmanlar üzerinde gıda işleme deneyleri ve literatür taraması yaparak veriler elde etme, işleme, yorumlama ve raporlayıp sunma becerileri kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Gıda mühendisliğinde pilot ölçekteki ekipmanlarda deneyler: Akışkanlı borularda basınç kaybı ölçümleri, akışkan yatak. Plakalı ısı değiştiriciler, çift borulu ısı değiştiriciler, karıştırmalı kazan, ısıl iletkenlik ölçümü, tırmanan film buharlaştırıcı, kararsız rejim ısı transferi, gıdaların dondurulması. Katı-sıvı ekstraksiyonu, tepsili kurutucu, çekiçli değirmen ve katıları işleme sistemleri. Gazların ve sıvıların difüzyon katsayısı ölçümü. İş güvenliği ve etik. Grup çalışması. Deney verileri elde etme, işleme, yorumlama. Raporlama ve sunum.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.) Daha önce görülen teorik bilgileri deneylerle daha iyi kavrama ve sistemli düşünme 

2.) Takım çalışması yeteneği

3.) Teknik sistemleri kullanma becerisi

4.) Deney yapma, veri elde etme, işleme, değerlendirme

5.) Deneysel sonuçları ekipman özelliklerini göz önüne alarak analiz etme, raporlama ve sunma

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Analitik ve Deneysel Verilerin Degerlendirilmesi
2. Hafta Borularda akış ve basınç düşmesi
3. Hafta Akışkan yatak
4. Hafta Kurutma sistemleri, kurutma olayının mekanizması, kütle transferi
5. Hafta Kuruma sırasında ısı ve kütle transferlerinin aynı anda birlikte gerçekleşmesi, Kuruma hızının hesaplanması, Kuruma süresi ve hesaplanması
6. Hafta Karışma ve Karıştırma
7. Hafta Kurutma Teknolojisi
8. Hafta Gıda Saklama Yöntemleri - DONMA
9. Hafta Gıda İşlemde Isı Aktarımı
10. Hafta Öğütme İşlemi ve toz ürün özelliklerinin belirlenmesi
11. Hafta Buharlaştırma
12. Hafta Buharlaştırma
13. Hafta Katı sıvı ekstraksiyonu
14. Hafta Katı sıvı ekstraksiyonu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 2 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2 1 1 5 5
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 5 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 3 5
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 5 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 2 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 14 0 4 56
Ödevler 2 9 1 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 9 1 20
Ara Sınavlar 1 18 1 19
Yari Yılsonu sınavı 1 34 1 35
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri