GDM 402

Gıda İşletmeleri Tasarımı

Dersin Adı: GDM 402 Gıda İşletmeleri Tasarımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ülgen İlknur KONAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Peters, M.S. and Timmerhaus, K.D., 1991, Plant Design and Economics for Chemical Engineering, McGraw-Hill International Editions, Singapore, 908 pp.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Saldamlı, İ. ve Saldamlı, E, 2004, Gıda Endüstri Makinaları, Savaş Yayınevi, Ankara, 547 sayfa
Dersin Amacı Gıda Mühendisliği Dizayn ve Ekonomisi dersinde öğrencilerin, daha önce aldıkları derslerle ilgili bilgilerini, iletişim ve yaratıcı problem çözme yöntemlerini kullanarak tasarım becerilerini geliştirmeleri ve meslek uygulamalarına hazırlanmaları amaçlanmıştır.
Dersin Özeti

Bu derste öğrenciler, gerçekçi koşullar doğrultusunda çalışmalar yaparak dönem boyunca endüstriyel üretimleri temsil eden bütünleşmiş projeler üretmektedirler. Öğrencilerin, gıda endüstrisi alanında gerekli pazar araştırmasını yaparak gerçekçi kısıtlar doğrultusunda kapasite ve üretim yöntemini seçmesi sağlanmaktadır.

Bu ders kapsamında yapılacak çalışmalar: ön tasarım kapsamında üretim yerinin seçimi, fabrika yerleşim planının belirlenmesi, kütle ve enerji denklikleri, sistemlerin tasarımındaki uygulamaları, arıtma tesislerinin tasarımı, sermaye yatırımı, giderler ve maliyetlerin belirlenmesi, paranın değerinin değişimi, karlılık ve amortisman hesapları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Öğrenilmiş bilgileri kullanarak ve yeni kaynakları araştırarak yeni projelerin nasıl hazırlanacağının öğrenilmesi
2 Endüstrinin zamana göre değişen ihtiyaçlarını tanımlayabilme; matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini bu ihtiyaçların çözümü için uygulayabilme
3 Bir sorun karşısında alternatif çözümler üretebilme, yeni yaklaşımlar sunabilme ve endüstrideki bazı özel örneklerden yararlanarak proje yönetimi yapabilme becerisinin kazandırılması
4 Projelerde çevre, sağlık, iş güvenliği, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçilik gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalık kazandırılması
5 Sınıfta öğrenilenlerin sanayiye uygulanabilir olduğunun fark edilmesi ve girişimcilik yaklaşımının oluşturulması

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mühendislik tasarımı, mühendislik tasarımının aşamaları
2. Hafta Fizibilite etüdü (Ekonomik etütler)
3. Hafta Fizibilite etüdü (Teknik etütler)
4. Hafta Fizibilite etüdü (Mali etütler)
5. Hafta Proforma gelir-gider tablosunun hazırlanması
6. Hafta Projenin ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi
7. Hafta Bir fabrikada organizasyon kurulurken dikkat edilecek organizasyon prensipleri-Bütçeleme
8. Hafta Liyakat Takdiri
9. Hafta Arsa yerleşim planlarının yapılması
10. Hafta Arsa yerleşim planlarının yapılması
11. Hafta İşletme Binası Yerleşim Planı
12. Hafta İşletme Binası Yerleşim Planı
13. Hafta Öğrenci proje sunumları
14. Hafta Öğrenci proje sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5 3 4 1 2
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 5 1 5
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 5 1 5 1 5
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 5 5 5 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 5 5 5 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 5 5 5 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 4 4 4 4
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 5 1 1 1 5
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 5 5 5 5
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 5 5 5 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 14 2 2 56
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 18 2 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 15
Yari Yılsonu sınavı 1 35 1 35
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri