GDM 401

Proses Kontrol

Dersin Adı: GDM 401 Proses Kontrol
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Farhan Alfin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Marlin, T.E., 2000, Process Control Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance, 2nd Ed., McGraw-Hill Inc., 1056 pp.
Yardımcı Ders Kitabı Bhuyan, M., 2007, Measurement and Control in Food Processing, CRC Press.
Dersin Amacı Proses Kontrol dersinde gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılabilecek sistemlerin kontrolü hakkında temel bilgiler verilmektedir. Öğrencilerin bu bilgileri kullanarak proses kontrol sistemleri tasarlama becerisini kazanmaları ve otomatik kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini anlayarak kontrolün daha etkin olmasını sağlamaları amaçlanmaktadı
Dersin Özeti

Bu derste proses kontrolün temelini oluşturan teorik bilgilerin yanı sıra modelleme kavramı ve model eşitliklerinin proses kontrol uygulamalarındaki önemi ve kullanımı konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Gıda endüstrisinde ürün kalitesini arttırmak için proses kontrolün önemli olduğunun öğrenilmesi

2 Gıda endüstresinde proses parametreleri ile kesikli ve sürekli proses kavramlarının öğrenilmesi

3 Gıda işlemlerinde ortamın nemi ve gıdaların neminin ölçümü ile gıda ve proses sıcaklık ölçümünün öğrenilmesi

4 Kontrol uygulamalarında gıda akış ölçümü ve sıvı gıdaların viskozite ölçümünün öğrenilmesi

5 Gıda işlemlerinde gıdaların bulanıklık ve renk ölçümü ile görüntü işleme tekniklerinin kullanılmasının öğrenilmesi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş - Kontrol Sistemi
2. Hafta Kontrol Sistemi
3. Hafta Endüstriyel Proses, Proses Parametreleri , Kesikli ve Sürekli prosesler - Proses Enstrümantasyönü ve Kontrolü, Kontrol Cihazı Seçimi
4. Hafta Nem Miktarı Ölçümü
5. Hafta Gıda Kurutma Sırasında Nem Yayma
6. Hafta Gıda İşleme Ortamında Nem
7. Hafta Bulanıklık Ölçümü
8. Hafta Gıda Renk Ölçüm
9. Hafta Gıda ve Proses Sıcaklık Ölçümü
10. Hafta Gıda Akışının Ölçümü
11. Hafta Gıda Akışının Ölçümü
12. Hafta Sıvı Gıdaların Viskozites
13. Hafta Sıvı Gıdaların Viskozitesi
14. Hafta Görüntü işleme ile gıda maddelerinin ayıklanması ve sınıflandırılması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 4
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 5 1 4
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 5 1 5 1 3
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 3
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 5 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 5 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 9 1 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 9 1 20
Ara Sınavlar 129 30 1 31
Yari Yılsonu sınavı 1 50 1 51
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri