GDM 400

Bitirme Çalışması

Dersin Adı: GDM 400 Bitirme Çalışması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir
Dersin Öğretim Elemanı Bölüm ve ilgili öğretim üyeleri
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrenim sırasında kazandırılan temel bilgileri, literatür tarama, deneysel, bilgisayar destekli modelleme, optimizasyon yoluyla pratik tasarıma entegre etme; yaptıkları çalışmayı yazılı, sözlü ve poster olarak sunma becerisi kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Bitirme çalışması, gıda mühendisliğinin kapsadığı alanlarda deneysel bir çalışma olabileceği gibi, bilgisayar destekli tasarım, modelleme ve anket çalışması şeklinde olabilir. Bir konuda yayınların araştırılarak derleme şeklindeki bir çalışmayı da bitirme tezi olarak verebilirler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 .) Gıda mühendisliğinde bir konuda  matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanmak.

2:) Bilgi derleyip, bir süreci veya bir parçasını tasarlamak, gıda mühendisliği alanında yenilikleri takip etmek

3.) Proje için deneysel çalışma planlayarak veri üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak.

4.) Yazılı, sözlü ve poster sunumu hazırlayıp sunmak.

5.)  Verilen bir program dahilinde mesleki disiplin ve etik olarak ekip halinde çalışmak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar 1 10
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 2 10
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje veya çalışma hakkında ön bilgiler ve alt yapı tanıtımı, konuların dağıtımı
2. Hafta Teorik alt yapı ve haftalık çalışmanın gözden geçirilmesi
3. Hafta Bitirme çalışmasında literatür taraması
4. Hafta Bitirme çalışmasında literatür taraması ve raporlama
5. Hafta Bitirme çalışmasında literatür taraması ve raporlama
6. Hafta Bilgisayar destekli tasarım / laboratuvar / anket çalışmaları
7. Hafta Bilgisayar destekli tasarım / laboratuvar / anket çalışmaları
8. Hafta Bilgisayar destekli tasarım / laboratuvar / anket çalışmaları
9. Hafta Bilgisayar destekli tasarım / laboratuvar / anket çalışmaları
10. Hafta Bilgisayar destekli tasarım / laboratuvar / anket çalışmaları
11. Hafta Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların öğretim üyesi ile değerlendirilmesi
12. Hafta Bitirme ödevinin yazımı, poster ve sözlü sunum hazırlama
13. Hafta Bitirme ödevinin yazımı, poster ve sözlü sunum hazırlama
14. Hafta Bitirme ödevinin yazımı, poster ve sözlü sunum hazırlama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 5 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 5 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 2
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 5
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 2 1 5 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 3 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 14 2 1 42
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 30 1 31
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 7 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 6 2 6 48
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 25 2 27
Toplam İş Yükü (Saat) 240
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri