GDM 320

Malzeme Bilimi

Dersin Adı: GDM 320 Malzeme Bilimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. R.L. Timings, Materials Technology, Longman London, 1985.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye öğrenimi ve meslek yaşamı boyunca karşılaşacağı malzeme konuları hakkında ileri düzeyde bilgi vermektir.
Dersin Özeti

Sınıflandırma ve özellikler. Metal malzemeler. Alaşımlar. Demir ve çelik üretimi. Demir-karbon faz diyagramı. Karbon çelikleri. Çeliklerin ışıl işlemleri.  Alaşımlı çelikler. Dökme demirler. Ferritik olmayan metaller. Alüminyum ve alaşımları. Magnezyum. Titanyum. Bakır ve alaşımları. Nikel alaşımları. Yatak metalleri. Polimerler. Seramikler. Kompozitler. Malzeme seçimi ve standartlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Malzemelerin sınıflandırılmasını öğrenme

2. Demir ve çelik üretiminin aşamalarını öğrenme

3. Alaşımlar hakkında bilgi edinme

4. Kompozit malzemeler ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olma

5. Malzeme seçimi ve ilgili standartlar hakkında bilgi sahibi olma

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Malzeme bilimine giriş
2. Hafta Malzemelerin sınıflandırılması ve özellikleri; Metal malzemeler; Alaşımlar
3. Hafta Demir ve çelik üretimi
4. Hafta Demir-karbon faz diyagramı
5. Hafta Karbon çelikleri
6. Hafta Çeliklerin ışıl işlemleri
7. Hafta Alaşımlı çelikler
8. Hafta Dökme demirler
9. Hafta Ferritik olmayan metaller; Alüminyum ve alaşımları; Magnezyum; Titanyum; Bakır ve alaşımları; Nikel alaşımları
10. Hafta Ferritik olmayan metaller; Alüminyum ve alaşımları; Magnezyum; Titanyum; Bakır ve alaşımları; Nikel alaşımları
11. Hafta Yatak metalleri
12. Hafta Polimerler; Seramikler; Kompozitler
13. Hafta Malzeme seçimi ve standartlar
14. Hafta Malzeme seçimi ve standartlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri