GDM 318

Beslenme

Dersin Adı: GDM 318 Beslenme
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ülgen İlknur KONAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Food Chemical Composition: Dietary Significance in Food Manufacturing, Hutton, T. 2002. Royal Society of Chemistry Pub. UK.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Tayar, M., Haşıl Korkmaz, Özkeleş, H.N. 2015, Beslenme İlkeleri, Dora Yayıncılık, Bursa, 368 sayfa
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yeni ürün geliştirmede ve gıda işlemede, insanların gereksinimini karşılayacak şekilde gıdaların besleyici değerlerini göz ardı etmeden bilgi, deneyim ve yeni kaynakların uygulanabilirliğini arttırmaktır. Bugün, gıda geçmişte olduğundan daha farklı bir yaklaşımla, yaşamsal önemi, açlıkla savaşmadaki yeri, sağlık üzerine olumlu veya olum
Dersin Özeti

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme bireyler ve bireylerin oluşturduğu toplumların sağlığı için temel gereksinimlerin başında gelir. Bu ders kapsamında, beslenmenin sağlık üzerine etkisi, suyun organizma açısından önemi, makro (protein, karbonhidrat, yağ, su) ve mikro (vitaminler ve mineraller) besin öğelerinin organizmadaki etkileri, metabolizma, yaşam boyu beslenme, temel besin grupları ve gıda alerjenleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.  

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Beslenmenin sağlığı etkileyen boyutunun kavranması.

2 Besleyici ve sağlıklı bir diyetin nasıl olması gerektiğinin tanımlanması.

3 Gıda temel bileşenlerini (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler ve mineraller) tanımlama.

4 Temel gıda bileşenlerinin vücuttaki fonksiyonlarını ve beslenmedeki önemini kavrayabilme.

5 Yaşam boyu beslenme üzerine bilgi edinme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Beslenme ve Sağlık
2. Hafta Su ve beslenmedeki önemi
3. Hafta Proteinler ve beslenmedeki önemi
4. Hafta Karbonhidratlar ve beslenmedeki önemi
5. Hafta Yağlar ve beslenmedeki önemi
6. Hafta Vitaminler ve beslenmedeki önemi
7. Hafta Mineraller ve beslenmedeki önemi
8. Hafta Metabolizma
9. Hafta Besin grupları
10. Hafta Menü planlama
11. Hafta Gıda alerjileri
12. Hafta Akasya Diyeti (Farklı diyetler)
13. Hafta Yaşam boyu beslenme
14. Hafta Yaşam boyu beslenme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 13 0 13
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 1 17
Yari Yılsonu sınavı 1 35 1 36
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri