GDM 316

Et Teknolojisi

Dersin Adı: GDM 316 Et Teknolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Lawrie, R.A., 1991. Meat Science, 5th ed. Pergamon Press, New York, NY. 2. Aberle, E. D., Forrest, J. C., Gerrard, D. E., Hedrick, H. B., Judge, M. D., Merkel, R.A., 2001. “Principles of Meat Science”, Kendall/Hunt Publishing Comp.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Pearson, A.M. and Gillet, T.A., 1995. Processed Meats. 3rd Ed. Chapman and Hall, New York, NY.
Dersin Amacı Et Teknolojisi dersi, kasın ete dönüşümü süresince oluşan değişimlerin ve bu değişimlerin etin özellikleri üzerine etkisinin, farklı et ürünleri işleme tekniklerinin, üretimlerde kullanılan katkıların, alet ve ekipmanların fonksiyonlarının, depolama koşullarının öğrenilmesini amaçlamaktadır. Laboratuar çalışmalarıyla, öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe
Dersin Özeti

Etin kimyasal kompozisyonu, kasın ve kas ile ilişkili dokuların yapılanması, glikoliz, ölüm sertliği oluşum mekanizması, kasın ete dönüşümünü etkileyen faktörler ve et kalitesine etkileri, et kalitesini belirleyen faktörler, etin soğutulması ve dondurulması, depolama koşulları, et ürünleri işleme teknikleri, kürlenmiş, kurutulmuş ürünler, fermente ve emülsiye ürünler, üretimlerde kullanılan katkılar, alet ve ekipmanlar, et ürünlerinde karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemleri, et ve et ürünlerinin kalitesini belirlemeye yönelik analizlerin öğrenilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Etteki biyokimyasal değişiklikler ile et kalitesi arasındaki ilişkinin kurulabilmesi.

2 Et kalitesini etkileyen kesim öncesi ve kesim sonrası faktörlerin öğrenilerek, kaliteli ürün eldesi konusunda bu bilgilerin kullanılabilmesi.

3 Et teknolojisi konusunda uygulanan temel işlemler konusunda kapsamlı bilgi sahibi olunması.

4 Et ürünleri üretiminde kullanılan katkı maddeleri, bu katkıların fonksiyonları, alet ve ekipmanların öğrenilmesi.

5 Et ve et ürünlerinin depolanmasında, işlenmesinde karşılaşılabilecek problemleri saptayabilme ve çözebilme becerisinin kazandırılması.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, kapsamı, önemi, kural ve gerekleri
2. Hafta Etin kimyasal kompozisyonu ve besleyici değeri
3. Hafta Kas dokunun yapısı, kas tipleri ve fonksiyonları
4. Hafta Et proteinleri, bağ doku yapılanması
5. Hafta Kas kasılması mekanizması
6. Hafta Ölüm sonrası değişimler
7. Hafta Kasın ete dönüşümü, DFD, PSE etler
8. Hafta Et kalitesi tanımı, taze et kalite özellikleri ve etkileyen faktörler
9. Hafta Etin fonksiyonel özellikleri
10. Hafta Etin soğukta saklanması, dondurulması ve çözündürülmesi
11. Hafta Et teknolojisinde kullanılan katkılar, materyaller, alet ve ekipmanlar
12. Hafta Et teknolojisinin temel prensipleri
13. Hafta Fermente et ürünleri üretim teknikleri, karşılaşılabilecek problemler ve çözümleri
14. Hafta Emülsiye et ürünleri üretim teknikleri, karşılaşılabilecek problemler ve çözümleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri