GDM 315

Reaksiyon Kinetiği

Dersin Adı: GDM 315 Reaksiyon Kinetiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ülgen İlknur KONAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Elements of Chemical Reaction Engineering, H. S. Fogler, Prentice-Hall Int. Inc., 3rd ed. 1999.
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Chemical Reaction Engineering, Levenspiel, Wiley 2.) Chemical Engineering Kinetics, J. M. Smith, McGraw Hill
Dersin Amacı Öğrencilere reaksiyon çeşitleri, mekanizma, hız elde etme, kimyasal deney seçme, yapma, verileri işleme ve yorumlama bilgilerini vermek; reaktör tasarı denklemlerini bulup çözme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Faz değişimsiz ve değişimli kimyasal süreçlerde stokyometrik tablo üretme. Homojen, heterojen, katalitik reaksiyonlar. Kimyasal deney tasarlama, yapma, verileri işleyip sonuçları yorumlama. Mekanizma adımlarından kimyasal hız denklem ve hız denkleminden mekanizma adımları elde etme. Reaktör tasarım denklemlerini çıkarıp analitik/nümerik yöntemle çözme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.) Reaksiyon tiplerini ve derecelerini bilir.

2.) Reaktif sistemlerde faz değişimsiz/değişimli stokyometrik tablo üretir.

3.) Laboratuvar deneyi tasarlar, yapar, verileri işleyip hız kanununu çıkarır ve sonuçları yorumlar.

4.) Reaktör çeşitlerini bilir ve tasarım denklemlerini elde edip analitik/nümerik yöntemlerle çözer.

5.) Katalitik reaksiyon ve reaktörleri bilir tasarı denklemini çıkarır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kimyasal reaksiyonlar ve dereceleri
2. Hafta Stokyometrik tablo: faz değişimsiz ve değişimli
3. Hafta Laboratuvar deneyi tasarlama ve veri elde edip işleme
4. Hafta Verilerden kimyasal hız elde etme
5. Hafta Verilerden kimyasal hız elde etme
6. Hafta Mol dengesi ve tasarı denklemleri
7. Hafta İzotermal reaktör tasarımı
8. Hafta İzotermal reaktör tasarımı, basınç kaybı
9. Hafta Çoklu reaksiyon sistemleri
10. Hafta İzotermal olmayan reaktör tasarımı
11. Hafta İzotermal olmayan reaktör tasarımı
12. Hafta Katalitik reaksiyonlar
13. Hafta Katalitik reaktör tasarımı
14. Hafta Katalitik reaktör tasarımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 4 4 2 1 3
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 5 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 5 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 5 2
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 6 3 0 18
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 6 2 1 18
Ara Sınavlar 3 10 2 36
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri