GDM 312

Meyve ve Sebze Teknolojisi

Dersin Adı: GDM 312 Meyve ve Sebze Teknolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ziba Güley
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Cemeroğlu, B., Yemenicioğlu, A., Özkan, M., “Meyve ve Sebzelerin Bileşimi ve Soğukta Depolanmaları”, Gıda Teknolojisi Derneği, (2001). 2. Cemeroğlu, B., Karadeniz, F., “Meyve Suyu Teknolojisi”, Gıda Teknolojisi Derneği, (2001).
Yardımcı Ders Kitabı 1. Cemeroğlu, B., Karadeniz, F., Özkan, M., “Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi”, Gıda Teknolojisi Derneği, (2001).
Dersin Amacı Meyve ve sebze ürünlerinin üretim teknolojilerinin mühendislik temeline ve etiğine dayalı olarak açıklanması ve bu sanayi ürünlerinin laboratuar kontrolleri ve analiz metotları konusunda bilgi verilmesi, öğrencilere meyve sebze üretimini tasarlayabilme ve yorum getirebilme becerilerinin kazandırılması
Dersin Özeti

Meyve ve sebzelerin besin değerleri, işlenmesi, depolanması ve dayanıklı hale getirilmesine yönelik işlemler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Meyve ve sebzelerin bileşimi ve yapısının meyve sebze proseslerindeki öneminin anlaşılması

2 Meyve ve sebze ürünlerinin endüstriyel işleme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma

3 Güvenli meyve ve sebze ürünleri üretimi hakkında bilgi sahibi olma

4 Teknolojik üretim temellerini öğrenme

5 Ürün kalitesi açısından akım şeması üzerinde problemleri yorumlama ve çözme yeteneği kazanma

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Meyve ve sebzelerin soğukta muhafaza teknolojisi
2. Hafta Meyve ve sebzelerin dondurarak muhafaza teknolojisi
3. Hafta Meyve ve sebzelerin dondurarak muhafaza teknolojisi
4. Hafta Konserve üretim teknolojisi
5. Hafta Isıl işlemlerde pastörizasyon ve sterilizasyon değerlerinin hesaplanması
6. Hafta Domates ürünlerinin işlenmesi ve salça üretim teknolojisi
7. Hafta Konsantre ürünlerde kullanılan ekipmanlar
8. Hafta Meyve suyu üretim teknolojisi (berrak meyve suyu üretimi)
9. Hafta Meyve suyu üretim teknolojisi (pulplu meyve suları üretimi)
10. Hafta Meyve suyu üretim teknolojisi (turunçgil suları üretimi)
11. Hafta Kurutma teknolojisi
12. Hafta Kurutma teknolojisi
13. Hafta Reçel ve marmelat üretim teknolojisi-reçel formülasyonu düzenleme ve üretimle ilgili hesaplamalar
14. Hafta Meyve sebze atıklarının değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri