GDM 311

Yağ Teknolojisi

Dersin Adı: GDM 311 Yağ Teknolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Gümüşkesen, A.S., Yemişçioğlu, F. (2010). Bitkisel Sıvı ve Katı Yağ Üretim Teknolojisi. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 216 s.
Yardımcı Ders Kitabı 5. Wan, P.J. (1991). Introduction to Fats and Oils Technology. American Oil Chemists’ Society, Champaign, USA
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere; yağ kimyası ve teknolojileri ile ilgili temel bilgileri teorik olarak öğretmek ve öğrencileri bu alandaki güncel gelişmelerden ve sorunlardan haberdar etmek amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Ticari öneme sahip yağlı tohumlar ve bileşimleri, ham ve rafine yağ üretim prosesleri, zeytinyağı üretimi, yağın hidrojenasyonu, yağlarda oksidasyon, yağ ve yağ hammaddelerinde yapılan analizler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Tohum ve meyve kökenli ham yağların üretim süreçlerinin kavranması

2 Yağ rafinasyonu ve katı yağ üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olma

3 Üretim süreçlerinde kalite sağlama ve kalite kontrol prensiplerinin kavranması

4 Ulusal düzeyde yağ sektörünün tanınması

5 Yağ teknolojisi alanında teknolojik gelişmeleri izleyebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40 40
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yağ kimyası ve bozunma reaksiyonları
2. Hafta Yağlı tohum ve meyvelerin depolanması
3. Hafta Ham yağ üretimi-ön işlemler
4. Hafta Ham yağ üretimi-presleme ve çözgen ekstraksiyonu
5. Hafta Yağ rafinasyonu-degumming
6. Hafta Yağ rafinasyonu-nötralizasyon
7. Hafta Yağ rafinasyonu-renk Açma
8. Hafta Yağ rafinasyonu-deodorizasyon
9. Hafta Zeytinyağı üretim teknolojisi
10. Hafta Yağ modifikasyon teknikleri-hidrojenasyon, interesterifikasyon
11. Hafta Yağ modifikasyon teknikleri-fraksiyonel kristalizasyon, margarin Üretimi
12. Hafta Bitkisel yağ sektörü
13. Hafta Bitkisel yağ sektörü
14. Hafta Yağ teknolojisi alanında gelişmeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri