GDM 310

Gıda Toksikolojisi

Dersin Adı: GDM 310 Gıda Toksikolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Altuğ, T., 2002. Introduction to Toxicology and Food, CRC Press. Florida, 152 s. 2. Altuğ, T., (Ed.), 2009. Gıda Katkı Maddeleri, Sidas Medya Ltd. Şti. İzmir, 268 s.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin temel amacı gıda mühendisliği öğrencilerini toksinlerin canlı organizmalara giriş yollarından birisi olan gıda tüketiminde, toksinlerin bulaşma şekilleri konusunda bilgilendirmektir. Bu amaçla gıdalarda bulunan toksik maddelerin denetimi ile ilgili dünyada ve ülkemizde yapılan toksikolojik değerlendirmeler açıklanmaktadır. Gıdalarda doğal olarak
Dersin Özeti

Toksikoloji, toksinler, toksikolojinin dalları, toksinlerin sınıflandırılması, toksik dozlar, toksikasyon, toksik etkilerin mekanizması, gıdalardaki mutajen, kanserojen, teratojen maddeler. Toksisite testleri: Akut, subakut, kronik testler, toksikolojide son değerlendirme noktaları, NOAEL, ADI, GRAS, ML değerleri. Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik maddeler: Tanımları, sınıflandırılmaları, toksik etkileri. Gıda bulaşanları: Tanımları, sınıflandırılmaları, toksik etkileri. Gıda katkı maddeleri: Tanımları, sınıflandırılmaları, güvenlik ve yasal durumları, fonksiyonları, kullanım alanları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Gıdalardaki toksik maddelerin özellikleri, toksik etkileri ve izin verilen sınırları konusunda bilgi kaynaklarına ulaşmayı öğrenme

2 Gıda güvenliği programlarının yürütülmesi açısından toksikoloji bilimi ve uygulamalarının önemini kavrama

Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik maddelerin özellikleri ve toksik etkileri konusunda bilgi sahibi olma

4 Gıdalara kimyasal maddelerin bulaşma yollarını ve toksik etkilerini öğrenme

5 Gıda katkı maddelerinin sınıflandırılmalarını ve fonksiyonel özelliklerini öğrenme, kullanımlarında uygulanan genel ilkeleri kavrama

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Toksikoloji ve toksinlerle ilgili genel bilgiler
2. Hafta Toksikolojinin dalları, toksinlerin sınıflandırılması, toksik dozlar
3. Hafta Toksikasyon-toksinlere maruz kalma, toksinlerin vücuda alımı, dağılımı, birikimi, metabolizması, atılımı
4. Hafta Gıdalardaki mutajen, kanserojen, teratojen bileşikler
5. Hafta Toksisite testleri-akut, subakut, kronik testler
6. Hafta Gıda Toksikolojisinde NOAEL, ADI, GRAS, ML değerleri
7. Hafta Toksik etkilerin mekanizması-seçici, spesifik olmayan, özel toksik etkiler
8. Hafta Gıdalardaki doğal toksikantlar- tanımı, sınıflandırılması, toksik etkileri
9. Hafta Gıda bulaşanları- tanımı, sınıflandırılması, güvenlikleri ve yasal durumları
10. Hafta Antibiyotikler, hormonlar, mikotoksinler, nitrozaminler, ambalajlama materyalleri
11. Hafta Pestisitler, PCB’ler, PCDDF’ler, PAH’lar, radyonüklitler, iz metalleri
12. Hafta Gıda katkı maddeleri- tanımı, sınıflandırılması, güvenilirlikleri, yasal durumları, fonksiyonları, kullanım alanları, asitler, asitliği düzenleyiciler, topaklanmayı önleyiciler
13. Hafta Köpürmeyi önleyici ajanlar, antioksidanlar, hacim arttırıcılar, renklendiriciler, renk stabilize edici ajanlar, emülgatörler, emulsifiye edici tuzlar, sıkılaştırıcı ajanlar, lezzet maddeleri, lezzet arttırıcılar
14. Hafta Un işleme ajanları, köpürtme ajanları, jelleştirme ajanları, parlatma ajanları, nem vericiler, koruyucular, itici gazlar, kabartma ajanları, stabilizörler, tatlandırıcılar, kalınlaştırıcılar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri