GDM 309

Gıda Biyokimyası

Dersin Adı: GDM 309 Gıda Biyokimyası
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Eskin, M.N.A., 1990, Biochemistry of Foods. 2nd Ed., Academic Press Inc. California. 2. Shi, J., Mazza, G., Maguer, M.L., 2002, Functional Foods: Biochemical and Processing Aspects, Vol. 2, CRC Press, London.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Alais, C. and Linden, G., 1991, Food Biochemistry, Morton I. and Whitehead A. (Eds), 1st Ed.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, gıdada gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonları, gıdanın işlenmesi ve depolanması sırasında meydana gelen biyokimyasal değişimleri öğretmek ve gıda biyokimyası ile gıda sanayindeki uygulamalar arasında ilişki kurmaktır.
Dersin Özeti

Canlı organizmanın temel yapısı; gıdanın temel bileşenleri (karbonhidratlar, proteinler, yağlar); gıda işleme sırasında meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlar; gıda endüstrisinde kullanılan enzimler, fonksiyonel gıdaların biyokimyasal temeli (biyoaktif protein ve peptitler, opioid peptitler, fitokimyasallar, biyoaktif moleküller vb).

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Canlı organizmaların temel yapılarının kavranması

2. Temel olarak gıda bileşenlerin yapısının anlaşılması ve değişen koşullar altında bu bileşenlerde oluşabilecek değişikliklerin öngörülmesi

3 Gıdaların işlenmesi sırasında oluşabilecek biyokimyasal reaksiyonların kavranması ve bu temelde gıda üretiminin tasarlanması

4. Enzimatik reaksiyonlar ile enzim-gıda ilişkisi ve enzim-gıda kalitesi arasındaki ilişkinin kavranması

5. Nanoteknolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olma, gıda işlemedeki teknolojik sorunları ortadan kaldırmak ve/veya prosesi optimize etmek için nanoteknolojik ürünler geliştirebilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Canlı organizmanın temel yapısı, prokaryotik hücre, ökaryotik hücre, fotosentetik ökaryotik hücre.
3. Hafta Karbonhidratlar (monosakkaritler, polisakkaritler, homopolimerler, heteropolimerler, sindirilemeyen oligosakkaritler)
4. Hafta Proteinler, lipitler
5. Hafta Lipitlerin sudaki davranışları, miseller. Gıda işleme sırasında meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlar. Enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları (karamelizasyon, askorbik asit oksidasyonu).
6. Hafta Maillard reaksiyonu, enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonlarının inhibisyonu.
7. Hafta Fonksiyonel gıdaların biyokimyasal temeli: Biyoaktif protein ve peptitler: Biyoaktif proteinlerin kaynakları, opioid peptitler, ADE inhibitörü peptitler
8. Hafta Probiyotikler, prebiyotikler, sinobiyotikler, sağlık üzerine etkileri, fitokimyasallar, biyoaktif moleküller
9. Hafta Gıda endüstrisinde kullanılan enzimler: Enzimlerin sınıflandırılması. Enzimlerin uygulama alanları: Karbonhidrazlar (amilazların fırın ürünlerinde kullanımı, amilazların bira eldesinde kullanımları, nişastanın enzimatik yolla prosesi, invertaz, laktaz, pe
10. Hafta Proteazlar (proteazlarla etin gevrekleştirilmesi, biranın soğukta saklanması, peynir yapımında rennin ve rennet, fırın ürünlerinde proteazların kullanımı, proteazlarla yağ ekstraksiyonu)
11. Hafta Esterazlar (peynir olgunlaşması, yağ üretimi, anne sütü yağı benzeri üretimi, kakao yağı benzeri üretimi, konjuge linoleik asit ile zenginleştirilmiş triaçilgliserol üretimi). Oksidoredüktazlar (glukoz oksidaz, katalaz, peroksidaz, askorbik asit oksidaz,
12. Hafta Fonksiyonel gıdaların biyokimyasal temeli
13. Hafta Gıda biyokimyası ve bireysel beslenme
14. Hafta Gıda biyokimyası ve nanoteknoloji
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri