GDM 308

Hububat Teknolojisi

Dersin Adı: GDM 308 Hububat Teknolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ülgen İlknur KONAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Özkaya H. ve Özkaya B., 2005, Öğütme Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 757 sayfa.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Posner, E.S. and Hibbs, A.N., 1997, Wheat Flour Milling, 341 p., ISBN 0 913250-93-7 2. Pyler, E.J., 1982, Baking Science and Technology, Siebel Publishing Com. Chicago, ill, 1240 p.
Dersin Amacı Dersin amacı,farklı buğday çeşitlerinin tanımlanması, un ve irmik üretimi, tahıl bazlı gıdaların kalite analizleri ve üretim teknolojileri, Türk Gıda Kodeksine göre tahıl ürünlerinin özelliklerinin tanımlanmasıdır.
Dersin Özeti

Hububatların tanesinin anatomik yapısı ve kimyasal kompozisyonu, Hububatların kalitesinin belirlenmesinde kullanılan fiziksel, kimyasal ve teknolojik kalite parametreleri, Hububat depolanması,  Un endüstrisi (Öğütme teknolojisi)  Ekmek endüstrisi , Ekmek yapımında kullanılan katkı maddeleri, Makarna endüstrisi , Pasta üretim teknolojileri , Bisküvi endüstrisi , Bisküvi üretim teknolojileri , Bulgur, tarhana ve pirinç üretim teknikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Hububat tanesinin anatomik kimyasal yapısını kalitesinin ve depolanmsini bilir
  2. Un endüstrisi ve un üretim teknolojilerini un kalitesini belirlemede kullanılan temel laboratuar analizlerini uygulanabilir
  3. Ekmek endüstrisi, ekmek üretim teknolojilerini ve üretiminde kullanılan katkı maddelerini bilir
  4. Makarna endüstrisi ve makarna üretim teknolojilerini bilir
  5. Hububat ününlerinin üretimini (Bisküvi, Pasta, Bulgur, Pirinç) bilir
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Buğdayın orijini ve sınıflandırılması
2. Hafta Buğday tanesinin mikroskobik yapısı
3. Hafta Buğday tanesinin kimyasal bileşimi
4. Hafta Buğday alımı, ön temizleme ve depolama
5. Hafta Öğütme
6. Hafta Öğütme
7. Hafta Ekmekçilik ve pastacılıkta kullanılan ana unsurlar ve aranılan özellikler
8. Hafta Ekmekçilik ve pastacılıkta kullanılan ana unsurlar ve aranılan özellikler
9. Hafta Ekmek yapma işlemleri
10. Hafta Ekmek yapma işlemleri
11. Hafta Makarna üretimi
12. Hafta Bisküvi-kek-kraker-gofret üretimi
13. Hafta Kahvaltılık tahılların üretimi
14. Hafta Bulgur, tarhana ve pirinç üretimleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 16 0 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 15
Yari Yılsonu sınavı 1 35 1 35
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri