GDM 307

Enstrümental Gıda Analiz.

Dersin Adı: GDM 307 Enstrümental Gıda Analiz.
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ülgen İlknur KONAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Enstrümental Gıda Analizleri, Hışıl Y, 7. Baskı, 2011, Ege Ü. Mühendislik Fak. Yayın No: 48 İzmir
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Enstrümental Gıda Analizleri-Laboratuar Deneyleri, Hışıl Y, 2010, 3. Baskı, Ege Ü. Müh Fak Yayın No: 45; 2.) Skoog, DA, West DM, 1971, Principles of Instrumental Analysis, Holt, Rinehart & Winston,; 3.) Macrae R, 1988. HPLC in Food An
Dersin Amacı Enstrümental gıda analizinin temel prensiplerini öğretip, bunların uygulamalarını yaptırmak ve meslek hayatında karşılaşacakları cihazları tanıtmaktır.
Dersin Özeti

Modern cihazlar kullanılarak yapılan analiz metotlarının tanıtımı ve uygulamaları. Kromatografiye dayanan analiz metotları: kâğıt, kolon, ince-tabaka, gaz ve sıvı kromatografileri. Spektroskopiye dayanan analiz metotları: uv-görünür spektroskopi, fluoresans, infrared ve atomik absorpsiyon spektroskopileri. Elektroforez ve potansiyometri. Gıda analizleri uygulamaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Enstrümental Gıda Analizlerinin amaç ve kapsamını öğrenmek

2. Kromatografik teknikleri öğrenmek

3. Spektroskopik teknikleri öğrenmek

4. Potansiyometri hakkında bilgi edinmek

5. Meslek hayatında karşılaşılacak cihazlarda uygulama yapmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Gaz kromatografisi, bazı terimler. Laboratuvar öğrenci ekiplerinin yapılması.
2. Hafta Gaz kromatografisi: Taşıyıcı gaz, kolon, dolgu, sabit fazlar. Lab: Kromatografi, yağ asitlerinin metil esterlerinin hazırlanması
3. Hafta Kapiler kolon, dedektör, sıcaklık programlama, türev oluşturma, otomasyon, nicel ve nitel analiz. Lab: yağ asitleri metil esterlerinin analizi
4. Hafta Gaz kromatografis, gıda analizinde uygulamalar. Lab: HPLC tanıtımı, kolalı içeceklerde kafein analizi
5. Hafta HPLC: teori, çeşitleri. Lab: Atomik absorpsiyon spektrofotometre, örnek hazırlama, standart seri çözelti hazırlama
6. Hafta HPLC kısımları: Hareketli faz rezervuarı, pompa, kolon, dedektör. Lab: Atomik absorpsiyon spektrofotometre: tanıtım, metal analizi
7. Hafta Türevlendirme, dereceli elüsyon. Lab: UV-Görünür spektrofotometre, spektrum alma
8. Hafta Otomasyon, kalitatif ve kantitatif analiz, gıda analizlerinde HPLC uygulamaları. Lab: Görünür bölge spektrofotometresiyle meyve sularında C vitamini tayini
9. Hafta İnce tabaka kromatografisi: Polarlık, kromatografideki önemi, adsorbanta ilave edilen maddeler, İTK: gıda analizinde uygulama. Lab: Kağıt elektroforeziyle bazı amino asitlerin ayrımı
10. Hafta Kolon ve kağıt kromatografileri, elektroforez. Lab: İnce tabaka kromatografisiyle gıda boyalarının teşhisi
11. Hafta Spektroskopi: Elektromanyetik radyasyon, madde ile etkileşim, ışın absorpsiyon ve emisyonu, absorpsiyon ölçüm kanunları, Beer yasası. Lab: Meyve sularında potansiyometrik asitlik tayini
12. Hafta Beer yasası sınırları, radyasyon kaynakları, ışın demetini dalga boylarına ayıran aygıtlar, örnek kapları, dedektörler; görünür spektrofotometre: kalitatif-kantitatif analiz. Lab: Eksik deneylerin yapılması
13. Hafta Atomik absorpsiyon spektrofotometresi, radyasyon kaynakları, atomik buhar aygıtları, monokromatör, dedektör, gıda analizi uygulamaları; fluoresans ve infrared spektrofotometreleri. Lab: Tekrar
14. Hafta Potansiyometri: tanım, elektrotlar, potansiyometrik titrasyonlar. Laboratuar sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 31 1 32
Yari Yılsonu sınavı 1 33 1 34
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri