GDM 304

Gıda Mikrobiyolojisi

Dersin Adı: GDM 304 Gıda Mikrobiyolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Erkmen O. (ed), Gıda Mikrobiyolojisi, Efil Yayınevi, Ankara, 2010.
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Ünlütürk A, Turantaş F (ed), Gıda Mikrobiyolojisi, Meta Basım, İzmir, 2003 2.) Doyle MP, Beuchat LR, Montville TJ, Food Microbiology, ASM Press Washington DC, 1997. 3.) Erol İ, Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2007
Dersin Amacı Öğrencilerin gıdalardaki mikroorganizmalarla ilgili temel kavramlar, gıdaların mikrobiyal kontaminasyon kaynakları, mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler, gıda bozulmaları, gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda koruma yöntemleri ile ilgili bilgi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Mikroorganizmalar ve gıdalar. Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen iç faktörler ve dış faktörler. Gıda koruma yöntemleri: kontaminasyonun önlenmesi, kontaminantların gıdalardan uzaklaştırılması, mikrobiyal üremenin önlenmesi, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi. Gıda kaynaklı hastalıklar, gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolü.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.)    Gıdalarda mikroorganizmaları ve meydana getirdiği yararlı ve zararlı faaliyetlerini tanımak

2.)    Gıdalara uygulanan farklı proseslerde mikroorganizma ilişki ve davranışlarını bilmek

3.)    Güvenli gıda eldesi ve tüketime sunulması için gıda-mikroorganizma ilişkilerini ve koruyucu yöntemleri bilmek

4.)    Gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaları, mikrobiyal hastalıkları, etkileri ve kontrolünü bilmek

5.)     Farklı gıda gruplarında bulunan mikroorganizmaları tanımlanmak ve saymak

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gıdalarda önemli olan mikroorganizma grupları. Lab: Besiyeri hazırlama
2. Hafta Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Lab: Sayım yöntemleri
3. Hafta Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler. Lab: Gıdalarda koliform bakteri sayımı
4. Hafta Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler. Lab: Howard küf sayımı
5. Hafta Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler. Lab: Gıdalarda Salmonella aranması
6. Hafta Gıdalarda mikrobiyal bozulmalar. Lab: Gıdalarda Bacillus cereus ve Staphylococcus aureus sayımları
7. Hafta Gıdalarda mikrobiyal bozulmalar. Lab: Ekmek mayası ve ekmeğin mikrobiyolojik analizi
8. Hafta Gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolü. Lab: Çiğ sütün mikrobiyolojik analizi
9. Hafta Gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolü. Lab: Pastörize sütün mikrobiyolojik analizi
10. Hafta Gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolü. Lab: Konserve gıdaların mikrobiyolojik analizi
11. Hafta Gıda koruma yöntemleri
12. Hafta Gıda koruma yöntemleri
13. Hafta Gıda koruma yöntemleri
14. Hafta Gıda koruma yöntemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 5 5 5 5 5
PY2) 4 4 4 4 4
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 0 2 28
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 53 1 54
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri