GDM 303

Isı ve Kütle Transferi

Dersin Adı: GDM 303 Isı ve Kütle Transferi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Farhan Alfin, Yrd. Doç. Dr. Ülgen İlknur Konak
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Isı ve Kütle Transferi, Çengel Y A, Moles M A, (Tanyıldızı V, Dağtekin İ, Çeviri ed.) Güven Yayınevi, 3. baskı, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Unit Operations of Chemical Engineering. Mc Cabe W L, Smith J C, 2005, 7. Ed. McGraw‐Hill, New York
Dersin Amacı Öğrencilere ısı ve kütle transfer prensiplerini, tanımlamayı, formüle etmeyi, çözüp sonuçları irdelemeyi ve gıda mühendisliğine uygulamalarını öğretmektir.
Dersin Özeti

Isıl enerji denklemi; Isı transfer mekanizmaları; Paralel ve seri dirençler; Boyutsuz değişken ve sayılar; İletim, taşınım, ışınım; Isı eşanjörleri. Kütle trasferi: temelleri, faz dengesi; diffüzyon, taşınım ve kütle transfer katsayıları; Transportta benzeşim.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Isı ve kütle transferinin temellerini bilir.

2. Isı ve kütle transferi problemlerini fiziksel olarak anlar, şekillendirir.

3. İlgili problemleri formüle eder, çözer ve sonuçları yorumlar.

4. Isı ve kütle transfer katsayı ve parametrelerini hesaplar.

5. Isı ve kütle transferinin süreçlerde önemini bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 5 5
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 2 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel bilgiler ve tarifler
2. Hafta Isı transfer mekanizmaları
3. Hafta Isı, kütle ve momentum transfer analojileri
4. Hafta Difüzyon teorileri sürekli ısı transferi
5. Hafta Moleküler difüzyon
6. Hafta Birimsiz sayılar ve geçici ısı iletimi
7. Hafta Geçici kütle transferi
8. Hafta Taşınım ve transfer katsayıları
9. Hafta Zorlanmış taşınım ve kütle taşınım korelasyonları
10. Hafta Tabii taşınım
11. Hafta Işınım
12. Hafta Faz dengesi, Isı eşanjörleri
13. Hafta Isı eşanjörleri
14. Hafta Isı ve kütle transferi uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 3 2 3 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 3 3 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 2 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 2 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 5 3 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 5 0 1 5
Ara Sınavlar 3 15 1 48
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 240
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri