GDM 301

Temel İşlemler I

Dersin Adı: GDM 301 Temel İşlemler I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Farhan Alfin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1) Saldamlı İ; ve Saldamlı E, 2004, Gıda Endüstrisi Makineleri, Savaş Yayınları, Ankara. 2) Cemeroğlu, B. S., 2013, Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı 1) Paul Singh R. ve Heldman D. R., 2015, Gıda Mühendisliğine Giriş, Çeviren editörleri Taner Baysal ve Filiz İçier, 5. baskı çeveri, Nobel Akademik Yayınıcılık. 2) Geankoplis, C.J., 2003, Transport Processes and Separation Process Principles 4. ed, Prenti
Dersin Amacı Öğrencilere gıda hazırlama, temizleme, ayırma gibi birincil işlemlerin yanı sıra kırma, öğütme, karıştırma, membran ayırma, filtrasyon ve santrifügasyon teori ve uygulamalarını öğretmek, proses ve ekipman dizaynı yapabilecek düzeye getirmektir.
Dersin Özeti

Gıda endüstrisinde kullanılan temizleme, ayırma ve sınıflandırma sistemleri. Kümülatif ve diferansiyel elek analizi problemleri, öğütme işlemlerinde kullanılan ekipmanlar. Kırma ve öğütmede temel kanunlar ve teorik güç hesaplama, karıştırma ve yoğurma sistemleri. Teorik güç tüketimi hesaplamaları. Emülsifiye etme temel prensipleri ve ekipmanları. Filtrasyonda basınç değişimi, membran ayırma sistemleri ile gıda sanayinde kullanılan santrifügasyon işlemlerinin teori ve uygulamaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1.) Hammadde hazırlama, temizleme ve ayırma gibi birincil işlemleri, teknik ve sistemleri bilir.
2.) Kırma ve öğütmede güç tüketimini hesaplar, boyut küçültme ve elek analizi işlemlerinin temel prensiplerini bilir.
3.) Emülsifikasyon işlemi ve emülgatörler hakkında bilgi sahibidir.
4.) Karıştırma, filtrasyon, santrifügasyon sistemleri ve hesaplamaları, homojenizatör, membran ayırma ve santrifüji ve çalışma prensiplerini bilir.
5.) Gıda üretiminde hammaddeden başlayarak uygulanacak tüm işlemleri ve kullanılacak ekipmanı belirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: hammadde ve proses
2. Hafta Temizleme ve Ayıklama sistemleri
3. Hafta Sınıflandırma ve Ayırma Sistemleri
4. Hafta Boyut küçültme, kırma, öğütme teori ve hesaplamaları, güç tüketimi
5. Hafta Boyut küçültmede kullanılan makineler ve çalışma prensipleri
6. Hafta Emülsifikasyon, temel prensipleri ve uygulamaları
7. Hafta Karıştırma teori ve uygulamaları
8. Hafta Gıda endüstrisinde kullanılan karıştırma sistemleri
9. Hafta Filtrasyon işlemi ve filtrasyon teorisi
10. Hafta Gıda endüstrisinde kullanılan filtrasyon sistemleri
11. Hafta Membran ayırma, ultra filtrasyon ve ters osmoz
12. Hafta Ultra filtrasyon ve ters osmoz
13. Hafta Santrifügasyon teorisi
14. Hafta Santrifügasyon genel uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 2 2 2 2 2
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 3 3 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 5 2 98
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 19 1 40
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 14 1 30
Ara Sınavlar 1 47 1 48
Yari Yılsonu sınavı 1 53 1 54
Toplam İş Yükü (Saat) 270
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 9
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri