GDM 210

Genel Mikrobiyoloji

Dersin Adı: GDM 210 Genel Mikrobiyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ziba Güley
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Parker, J., “Biology of Microorganisms”, Prentice- Hall, 10th ed., 2003.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Boyd, R.F., “General Microbiology”, Times Mirror/ Mosby College Publ. 2nd ed., 1988. 2. ICMSF, “Microorganisms in Foods 6; Food Commodities”, Blackie Academic Professional, 1998. 3. Jay, J. M., “ Modern Food Microbiology”, Chapman & Hall, New York, 19
Dersin Amacı Genel Mikrobiyoloji dersinin amacı; temel mikrobiyolojik kavramların öğrenilmesi ile gıda mikrobiyolojisi dersi için gerekli alt yapının oluşturulmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Mikrobiyolojiye giriş, terminoloji, sınıflandırma, mikroorganizma gruplarının genel özellikleri ve bu mikroorganizma gruplarının gıda mikrobiyolojisi açısından önemi, mikrobiyal metabolizma, mikrobiyal üreme, mikroorganizmaların kontrolü

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Mikroorganizmaların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma

2.       Mikroorganizmaların hücre yapısı, fonksiyonları üreme ve metabolizması hakkında bilgi sahibi olma

3.       Mikroorganizmaların bulaşma kaynakları, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle mikrobiyal üremenin engellenmesi hakkında bilgi sahibi olma

4.       Aseptik teknik, kültür ve preparat hazırlama ve uygun sterilizasyon teknikleri gibi temel mikrobiyoloji teknikleri becerisi

5.       Işık mikroskobunu kullanabilme ve bilinmeyen bir mikroorganizmanın boyama yöntemlerini kullanarak özelliklerini belirleyebilme yeteneği

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojiye giriş
2. Hafta Bakteriler
3. Hafta Bakteriler
4. Hafta Mayalar
5. Hafta Mayalar
6. Hafta Küfler
7. Hafta Küfler
8. Hafta Gıda ve mikroorganizmalar
9. Hafta Gıdalarda mikrobiyolojik bozulma
10. Hafta Gıda kaynaklı bakteriyel intoksikasyonlar
11. Hafta Enfeksiyon tipi gıda zehirlenmeleri
12. Hafta Gıda kaynaklı küf intoksikasyonları
13. Hafta Hazır besiyeri ve özellikleri
14. Hafta İnkübatör ve inkübasyon
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 23 1 24
Yari Yılsonu sınavı 1 41 1 42
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri