GDM 208

Kütle ve Enerji Denklikleri

Dersin Adı: GDM 208 Kütle ve Enerji Denklikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Farhan Alfin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.) Özkan, M., Cemeroğlu, B, Türkyılmaz, M., 2011, Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. No. 43. Ankara. 2.) Esin, A., 1993. Material and Energy Balances in Food Engineering, METU, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Toledo, R. T., 2007, Fundamentals of Food Process Engineering , 3rd edition, AVI Publishing Company, Inc., 2.) Himmelblau, D.M., ve James B. Riggs, 2014. Kimya Mühendisliğinde Temel İlkeler ve Hesaplamalar, 8. baskı çeviri, Çeviri editörü Ferda Mutlu
Dersin Amacı Kütle ve enerji denkliklerini çeşitli işletme birimleri ve koşullarda anlamak, formüle etmek, çözmek, yorumlamak ve gerçek prosesler üzerine uygulamak.
Dersin Özeti

Ölçü ve birimler, birim sistemleri, basınç, sıcaklık, konsantrasyon, kompozisyon vb. kavramlar. Açık sistem fiziksel/reaksiyonlu işlemlerde kütle denklikleri. Suyun faz diyagramı, denge, buhar basıncı, kısmi basınç, doygunluk, rutubet. Genel enerji denkliğinin kurulması: entalpi değişimleri, kimyasal reaksiyon içeren sistemlerde enerji denklemi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1.) Kütle ve enerji denkliği problemlerini tanımlar, formüle edip çözer.
2.) Problem kurma ve çözme mantığını anlar kullanma becerisi kazanır.
3.) Gıda işleminde temel ısı ve kütle denkliği problemlerinin çözümünü gida mühendsiliğine uygular.
4.) Gıda işleme terminolojisi ve gıda işleme yöntemlerinin temel uygulamaları ile ilgili bilgi sahibidir.
5.) Gıdaların işlenmesinde kütle ve enerji denkliklerinin öneminin farkındadır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 20
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Birimler ve boyutlar, birim sistemleri, sıcaklık, basınç vb. temel kavramlar
2. Hafta Eşitliklerin Boyutsal Tutarlılığı, Lbm ve Lbf Arasındaki İlişki, Boyutsuz Eşitlikler
3. Hafta Gıdaların Bazı Fiziksel Nitelikleri : Konsantrasyon , Yuğunluk
4. Hafta Gıdaların Bazı Fiziksel Nitelikleri : Sıcaklık, Termel Denge - Sıcaklık Ölçme Termometre Skalaları - Mutlak sıfır Sıcaklık Birimlerinin Birbirlerine Çevrilmesi
5. Hafta Gıdaların Bazı Fiziksel Nitelikleri : Isı, Basınç - Teknik atmosfer - Standart atmosfer
6. Hafta Kütle Denkliği: Kütle Denkşiği İlişkin Genel İlkeler, Proses Akış Diyagramları, Toplam Kütle Denkliği
7. Hafta Bireysel Maddelere Kütle Denklikleri, Mekaniki önişlemler, Karıştırma - Meyve suları ve nektarları - Şeker şurubu hazırlamada Kütle Denklikleri,
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Meyve sularının ayarlanması, Marmelat ve reçel hazırlama, Seyreltme ve karıştırma, Gıda ingridyenlerinin karıştırılmada Kütle Denklikleri,
10. Hafta Kurutma teknolojisi, Evaporasyon işlemi, Kristal şeker üretiminde Kütle Denklikleri,
11. Hafta Membran sistemi , Çözücü ekstraksiyonu işlemde Kütle Denklikleri
12. Hafta Enerji Denkliği, Enerji, Entalpi, Isı, Isı Enerjinin şekilleri,
13. Hafta Özgü Isı
14. Hafta Enerji hesaplamalarına ilişkin uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 10 0 20
Ara Sınavlar 1 29 1 30
Yari Yılsonu sınavı 1 47 1 48
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri