GDM 206

Gıda Kimyası II

Dersin Adı: GDM 206 Gıda Kimyası II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi GDM 102
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ülgen İlknur KONAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Demirci, Mehmet, 2014, Gıda Kimyası, 7, Baskı, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü/TEKİRDAĞ, 296s.
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Belitz, H.-D., Grosch, Werner, Schieberle, Peter, 2009, Food Chemistry, 4th ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2.) deMan, J.M., 1999, Principles of Food Chemistry 3rd edition, The Avi Publishing Company, 595 pp.
Dersin Amacı Gıdaların kimyasal yapısını oluşturan bileşiklerin öğretilmesidir.
Dersin Özeti

 Gıdaların yapısında bulunan temel bileşenler (karbonhidrat, enzim, vitamin, mineral), gıda katkı maddeleri ve kontaminantları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.) Gıda kimyası bileşenlerini amaç ve kapsamını bilir.

2.) Vitamin,mineral, karbonhidrat, enzimler ve kimyasal tepkimelerini bilir.

3.) Vitamin,mineral, karbonhidrat ve enzim analizleri hakkında bilgisi vardır.

4.) Gıda katkı maddeleri hakkında bilgisi vardır.

5.) Gıda kontaminantları hakkında bilgisi vardır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar 0 0
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Karbonhidratlar
2. Hafta Karbonhidratlar
3. Hafta Karbonhidratlar
4. Hafta Karbonhidratlar
5. Hafta Karbonhidratlar ve enzimler
6. Hafta Enzimler
7. Hafta Gıda Endüstrisinde kullanılan enzimler
8. Hafta Vitaminler
9. Hafta Mineraller
10. Hafta Gıdalarda Hile ve Tağşiş
11. Hafta Gıda Katkı Maddeleri
12. Hafta Gıda Katkı Maddeleri
13. Hafta Toksik Maddeler ve Kontaminantlar
14. Hafta Toksik Maddeler ve Kontaminantlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 3 3 2 3
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 3 3 3 3 3
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 2 2 2 2 2
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 5 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 19 1 20
Yari Yılsonu sınavı 1 33 1 34
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri