GDM 204

Akışkanlar Mekaniği

Dersin Adı: GDM 204 Akışkanlar Mekaniği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Çağla ÇOLAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Çengel, Y.A., Cimbala, J.M., 2008. Akışkanlar Mekaniği, Temelleri ve Uygulamaları (Çeviri: Tahsin Engin), Güven Kitabevi, İzmir
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Çengel, Y.A., Turner, R.H., 2008. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, 3. ed. McGraw-Hill Inc., USA 2.) Geankoplis, C.J., 2003. Transport Processes and Separation Process Principles, 4. ed., Prentice Hall, USA
Dersin Amacı Öğrencilere temel akışkanlar mekaniği bilgilerini vermek, sistemleri modellemek, modelleri çözmek ve gıda mühendisliğine uygalamayı öğretmektir.
Dersin Özeti

Akışkanlar statiği: durgun haldeki akışkanın özellikleri ve davranışı. Akışkanlar dinamiği: hareket halindeki akışkanın davranışı ve çevreyle etkileşimi. Genel transport denklemi, akışkanların sınıflandırılması. Momentum, ısı, kütle denklikleri ve analojileri. Denklikleri ve şartları çıkartıp çözme ve yorumlama. Pompa, akış ölçer ve bağlantı seçimleri. Katı ve akışkan yataklar.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Akışkanlar mekaniğinin statik ve dinamik durumlarını ayırt etmek.
2. Akışkan ve akış tiplerini sınıflandırmak.
3. Kütle, enerji ve momentum aktarımı denkliklerini kurmak, çözmek ve yorumlamak. Analojileri bilmek.
4. Akışkan hattı tasarım, analiz, çözümleme ve yorumlama yapmak.
5. Boru, pompa, bağlantı elemanları ve akış ölçerler vb.yi  tasarımda hijyen, enerji ve çevresel açıdan bilinçli seçmek.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 15
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 2 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar
2. Hafta Akışkan statiğine giriş: basınç, manometreler ve ayırıcılar
3. Hafta Akışkan statiği; hidrostatik kuvvet
4. Hafta Genel transport denklemi, akışkanların sınıflandırılması
5. Hafta Kütle denklikleri-kararlı ve kararsız hal
6. Hafta Enerji denklikleri-kararlı ve kararsız hal
7. Hafta Momentum denklikleri-kararlı ve kararsız hal
8. Hafta Borular içinde akış
9. Hafta Borular içinde akış: enerji kayıpları, pompalama sistemleri
10. Hafta Pompa seçimi, boyut analizi
11. Hafta Katı cisimler üzerinden akış
12. Hafta Katı ve akışkan yatak
13. Hafta Akış ölçerler
14. Hafta Öğrenci sunumları ve genel değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 2 3 3 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 3 1 1 5
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 3
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 5
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 14 2 2 56
Ödevler 5 3 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 2 12 1 26
Yari Yılsonu sınavı 1 25 2 27
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri