GDM 203

Gıda Kimyası I

Dersin Adı: GDM 203 Gıda Kimyası I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ülgen İlknur KONAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Demirci, Mehmet, 2014, Gıda Kimyası, 7, Baskı, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü/TEKİRDAĞ, 296s.
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Belitz, H.-D., Grosch, Werner, Schieberle, Peter, 2009, Food Chemistry, 4th ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2.) deMan, J.M., 1999, Principles of Food Chemistry 3rd edition, The Avi Publishing Company, 595 pp.
Dersin Amacı Besin maddelerinin temel bileşenlerinden olan yağ, protein, mineraller ve suyun bileşimi ve özellikleri, işleme ve depolama sırasındaki fiziksel ve kimyasal değişmeleri öğretmektir.
Dersin Özeti

Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, tipleri, aktivitesi; proteinlerin  özellikleri ve reaksiyonları, sınıflandırılması, nicel ve nitel tayini, biyolojik değeri; lipit ve yemeklik yağların tanımı ve sınıflandırılması, yağ asitlerinin yapısı ve özellikleri, aromatik yapılı yağ alkolleri, antioksidanlar; minerallerin sınıflandırılması, doğadaki ne şekilde bulunduğu, emilime etki eden faktörler, toksik mineraller. Laboratuvar deneyleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Su ve buzun fiziksel özellikleri, molekül yapısı ve tiplerini; su aktivitesi ve gıdaların bozulması arasındaki ilişkiyi bilir.

2. Amino asitlerin özellikleri ve reaksiyonları, sınıflandırılması, nicel ve nitel tayinlerini bilir ve yapar.

3. Proteinlerin yapısı, biyolojik değeri, fizikokimyasal özellikleri, sınıflandırılması, nicel ve nitel tayinlerini bilir.

4. Lipitler, yağ asitleri, yemeklik yağlar, ilgili antioksidan ve minerallerin kimyasal özelliklerini ve sınıflandırılmasını bilir .

5. Düz zincirli ve aromatik yağ alkollerinin yapısını açıklar. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar 0 0
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Gıdaların Bileşimi, gıdalarda bulunan su tipleri.
2. Hafta Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, aktivitesi.
3. Hafta Gıda Maddelerinde Lipidler, Lipidlerin Kimyasal Yapısı
4. Hafta Doymuş ve Doymamış Yağ Asitleri,
5. Hafta Yağ Asitlerinin İsimlendirilmesi, Doymamış Yağ Asitlerinde İzomerizm
6. Hafta Yağların Sınıflandırılması, Yağların Bazı Özellikleri
7. Hafta Antioksidanlar ve Yağlarda Kullanımlar, Yağların Bazı Fonkasiyonlar
8. Hafta Yağ Benzer Maddeler
9. Hafta Gıdalarda Proteinlerin Varlığı, Amino Asitlerin Kimyasal Yapısı
10. Hafta Amino Asitlerin Fizyolojik Olarak Sınıflandırılması, İzoelektrik Nokta, Proteinlerin Kimyasal Yapısı, Sınıflandırılması
11. Hafta Protein Molekülerinin Konformasyonu, Proteinlerin Bazı Özellikleri
12. Hafta Gıdaların Hazırlanması Sırasında Proteinlerin Uğradığı Diğer Bazı Değişiklikle, Maillard Reaksiyonu
13. Hafta Gıdalarda Mineral Maddelerin Varlığı, Mineral Maddelerin Kimyasal Yapısı
14. Hafta Mineral Maddelerin Özellikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 2 2 2 2 2
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 2 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 29 1 30
Yari Yılsonu sınavı 1 37 1 38
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri