GDM 202

Fizikokimya

Dersin Adı: GDM 202 Fizikokimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Farhan Alfin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Genel Kimya, Petrucci, R.H., Harwood, W.S., Herring, F.G., 8. bas. Çeviri ed.: Tahsin Uyar ve Serpil Aksoy, Palme Yayıncılık Ankara, (2002).
Yardımcı Ders Kitabı 1. Fizikokimya, Sarıkaya, Y., Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 2. bas., (1997) 2. Physical Chemistry, Levine, I. N., 4. ed., McGraw-Hill, (1995). 3. Physical Chemistry, Noggle, J.H., 3. ed., Harper Collins Publishers Inc., (1996). 4.
Dersin Amacı Temel fizikokimya bilgilerini ve çeşitli uygulamalarını öğretmektir
Dersin Özeti

Gazlar; termodinamik yasalar; iç enerji, serbest enerji, entalpi, entropi; izotermal ve adiyabatik süreçler; termokimyasal tepkimeler: denge, kinetik, mertebe, molekülarite; tepkime hızı ve ölçülmesi, hız sabiti sıcaklık ilişkisi; elektrokimya

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Fizikokimyanın temel kavramlarını bilmek.
  2. Tepkime ve hızları bilmek.
  3. Fizikokimya problemlerini formüle edip çözmek.
  4. Gıda mühendisliğinde fizikokimya ile ilgili süreçleri modellemek.
  5. Süreç modellerini çözmek.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fizikokimyaya giriş ve temel kavramlar
2. Hafta Gaz Yasaları İdeal Gaz Denklemi Gaz Karşılmları
3. Hafta Gaz İçeren Tepkimelerde Stokiyometri Gazların Kinetik Kuramı İdeal Olmayan Gazların Davranışı
4. Hafta Termokimya: ısı, tepkime ısısı, kalorimetri, iş
5. Hafta Termodinamiğin birinci yasası, Hess yasası, standart oluşum entalpisi, yakıtlar
6. Hafta Kimyasal kinetik: tepkime hızı, hızların ölçülmesi, hız yasası
7. Hafta Çeşitli dereceden tepkimeler, tepkime kinetiği
8. Hafta Kimyasal kinetikte kuramsal modeller, sıcaklığın hızla etkisi, tepkime mekanizmaları, kataliz
9. Hafta Kimyasal denge: Dinamik denge, denge sabiti ve bağıntıları
10. Hafta Denge Sabiti Büyüklüğünün Önemi, Kütlelerin etkisi: net tepkime yönü,
11. Hafta denge konumlarının değişmesi, Le Châtelier ilkesi, Denge Hesaplamaları
12. Hafta İstemli ve kendiliğinden değişme, serbest enerji, entropi
13. Hafta İstemli değişme ölçütleri, termodinamiğin ikinci yasası
14. Hafta Serbest enerji değişimi ve denge, tersinir tepkimeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 5 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3 3 3 3 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 2 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 1 26
Yari Yılsonu sınavı 1 39 1 40
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri