GDM 201

Termodinamik

Dersin Adı: GDM 201 Termodinamik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Orhan DURGUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Cengel Y. A., Boles, M. A. 2006. Thermodynamics, Mc Graw Hill, 5. ed.
Yardımcı Ders Kitabı Van Wylen G., Sonntag R., Borgnakke C., 1994. Fundamentals of Classical Thermodynamics, John Wiley and Sons Inc.
Dersin Amacı Öğrencilere termodinamiğin temelleri ve kanunları, hal denklemleri, maddelerin temel özelliklerini hesaplama metotları, entropi ve egzerji analizi bilgi ve yöntemlerini mühendislik hesaplamalarında kullanmayı öğretmek.
Dersin Özeti

Termodinamüiğn temelleri, saf maddelerin özelliklerinin hesaplanması, Hal Denklemleri (EOS), açık ve kapalı sistemler, entropi ve egzerji analizleri, güç ve soğutma çevrimleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.) Hal denklemlerini kullanarak hesaplamalar yapar.

2.) Termodinamiğin kanunularını ve uygulamalarını bilir.

3.) Entropi hesapları yapar.

4.) Egzerji hesapları yapar.

5.) Güç ve soğutma çevrimlerini bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 5
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 5 5
Ara Sınavlar 3 45
Yılsonu sınavı 1 40
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Termodinamiğe giriş ve temel kavramlar
2. Hafta Enerji analizi
3. Hafta Saf maddelerin özellikleri, tablo ve diyagramların kullanımı
4. Hafta Hal kanunları, EOS
5. Hafta Kapalı sistemler
6. Hafta Kontrol hacimlerinin kütle ve enerji analizi
7. Hafta Termodinamiğin 2. Kanunu
8. Hafta Entropi
9. Hafta Egzerji
10. Hafta Güç ve soğutma çevrimleri
11. Hafta Termodinamik özellik denklemleri
12. Hafta Katı-gaz karışımları
13. Hafta Kimyasal denklemler
14. Hafta Faz dengesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 1 1 2
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 3 3 3
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 2 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 5 1 1 10
Ara Sınavlar 3 8 1 27
Yari Yılsonu sınavı 1 19 2 21
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri