GDM 103

Gıda Mühendisliğine Giriş

Dersin Adı: GDM 103 Gıda Mühendisliğine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ülgen İlknur KONAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gıda Kimyası, Prof. Dr. İlbilge SALDAMLI, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı 1. Gıda Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Hazım ÖZKAY
Dersin Amacı Bilim Felsefesi, Mühendislik Etiği ve Gıda Mühendisliği ön bilgilerini kazandırmak. Gıda Mühendisliği dersleri, kavramları ve ülkemizdeki gıda endüstrisini tanıtmak.
Dersin Özeti

Gıda Mühendisliği mesleği, eğitimi ve geleceği, Mühendislik eğitiminin önemi; Bilim Felsefesi ve tarihinin önemi; Etik; Gıda Mühendisliğinde biyoloji ve kimya bilimlerinin önemi; Kalite sistemleri ve önemi, gıda işlemleri ve teknolojileri; Ülkede Gıda Endüstrisi; Gıda sanayi seminerleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Mühendislik eğitimi açısından Bilim Felsefesi, Etik ve Bilim Tarihinin öneminin kavrar.

2.   Gıda Mühendisliğinde biyoloji ve bilimlerin önemini bilir.

3.   Kalite Sistemleri ve öneminin kavrar.

4.   Gıda işleme ve teknolojilerinin öneminin bilir.

5.   Ülkemiz gıda sanayii hakkında fikir sahibidir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gıda Mühendisliği mesleği, eğitimi ve geleceği
2. Hafta Bilim Felsefesi, Etik ve Bilim Tarihinin önemi
3. Hafta Gıda Mühendisliğinde biyolojik bilimlerin önemi
4. Hafta Gıda Mühendisliğinde mikrobiyolojinin önemi
5. Hafta Gıda Mühendisliğinde kimya biliminin önemi
6. Hafta Gıda Mühendisliğinde kimya biliminin önemi
7. Hafta Kalite sistemleri ve önemi
8. Hafta Gıda İşlemleri ve Teknolojileri
9. Hafta Gıda İşlemleri ve Teknolojileri
10. Hafta Gıda İşlemleri ve Teknolojileri
11. Hafta Gıda İşlemleri ve Teknolojileri
12. Hafta Türkiye’de Gıda Endüstrisi
13. Hafta Gıda sanayi seminerleri
14. Hafta Gıda sanayi seminerleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 5 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 4 1 1 2 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 4 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 5 1 3 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri