GDM 102

Organik Kimya

Dersin Adı: GDM 102 Organik Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNAY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İkizler, A., Organik Kimyaya Giriş 3. baskı, Karadeniz Teknik Ü. Trabzon, (1993)
Yardımcı Ders Kitabı Hart, H., Hart, D.J., Craine, L.E. Organic Chemistry, 9. ed., Houghton Mifflin Company, Boston, Toronto, (1995)
Dersin Amacı Öğrencilere şu bilgi ve becerileri kazandırmak: Organik moleküller, hazırlama metotları, mekanizmaları, formül ve moleküler yapıları; organik maddeden oluşan beslenme maddelerinin işlenmesi, saklanması ve analizi.
Dersin Özeti

Organik kimyaya giriş, alkanlar, alkenler, dienler, alkinler, halkalı alifatik hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenürler, alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar, karboksilli asitler, esterler, aminler, fenoller.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Organik moleküllerin temel özelliklerini bilmek.
  2. Organik moleküllerin davranışlarını bilmek.
  3. Organik moleküllerin, yapı ve terminolojini bilmek, formülleri tanımak.
  4. Organik molekülleri hazırlamak.
  5. Organik reaksiyon mekanizmalarını bilmek.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Organik Kimyaya Giriş
2. Hafta Alkanlar: konformasyon, fiziksel özellikler, elde etme, reaksiyonlar
3. Hafta Alkenler: C = C çift bağı, adlandırma, geometrik izomeri
4. Hafta Dienler: konjuge dienler ve rezonans, fiziksel özellikleri, polimerizasyon
5. Hafta Alkinler
6. Hafta Halkalı alifatik hidrokarbonlar: gerginlik kavramı, geometrik izomeri
7. Hafta Aromatik hidrokarbonların
8. Hafta Elektrofil aromatik sübstitüsyon, indüktif ve rezonans etki, elektrofil aromatik sübstitüsyonda yönelme
9. Hafta Alkil halojenürler: nükleofil alifatik sübstitüsyon
10. Hafta Alkoller: hidrojen bağı, reaksiyonları
11. Hafta Eterler
12. Hafta Aldehit ve ketonlar
13. Hafta Karboksilli asitler
14. Hafta Esterler, aminler, ve fenoller: adlandırma, strüktür, elde etme, reaksiyonlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 5 5 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 3 3 3 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 2 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 2 2 2 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 38 2 40
Yari Yılsonu sınavı 1 40 2 42
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri