GDM 100

Analitik Kimya

Dersin Adı: GDM 100 Analitik Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Deney, Problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Üren, A., 1983, Analitik Kimya Uygulamaları 2. bas. Ege Ü. Yayın: 18, Bornova/İzmir
Yardımcı Ders Kitabı 1. Skoog, D.A., West, D.M. & Holler, F.J., 1996, Fundamentals of Analytical Chemistry 7. ed, Saunders College Pub. 2. Kılıç, E. ve Köseoğlu, F., Çeviri ed., 1996, Analitik Kimyanın Temelleri, Skoog, D.A., West, D.M. & Holler, F.J. dan ç
Dersin Amacı Öğrencilere şu bilgi ve becerileri kazandırmak: Temel gravimetrik ve volumetrik analizleri, kantitatif analiz hesapları yapma; ayarlı çözelti hazırlama; konsantrasyon terimleri, pH, Tampon çözeltiler ve Poliasitleri.
Dersin Özeti

Analitik kimyada temel kavramlar ve konsantrasyon terimleri. Gravimetrik ve volumetrik yöntem, kavram ve hesaplamaları. Ayarlı çözeltiler, normalite ve eşdeğer ağırlık. Sulu çözeltiler kimyası: kompozisyon, kimyasal denge. Asit, baz, tuz, tampon çözeltiler ve poliasitlerin pH'lerinin hesaplanması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.  Konsantrasyon, eşdeğer ağırlıklar ve normalite hesaplamak.

2.  Asit, baz, tuz, tampon ve poliasit çözeltilerinin pH'lerini hesaplayamak.

3.  Poliasit çözeltilerin özellik ve işlevlerini açıklayamak.

4.  Volumetrik yöntemlerin prensiplerini ve hesaplamaları bilmek, ayarlı çözeltileri hazırlamak.

5.  Hassas terazileri kullanamak, temel gravimetrik analizleri yapmak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Analitik kimyaya giriş
2. Hafta Çözeltiler ve önemli konsantrasyon terimleri
3. Hafta Çözeltiler ve önemli konsantrasyon terimleri
4. Hafta Sulu çözeltiler kimyası, kompozisyonu, kimyasal denge
5. Hafta Asit, baz ve tuz çözeltilerinin pH`lerinin hesaplanması
6. Hafta Tampon çözeltilerin tanımı, özellikleri ve işlevleri
7. Hafta Tampon çözeltilerin pH`lerinin hesaplanması
8. Hafta Poliasitlerin tanımı ve pH`lerinin hesaplanması
9. Hafta Volumetrik yöntemler, volumetrik analizde önemli kavramlar
10. Hafta Ayarlı çözeltilerin özellikleri ve hazırlanması
11. Hafta Volumetrik hesaplamalar
12. Hafta Volumetrik hesaplamalar
13. Hafta Normalite ve eşdeğer ağırlık
14. Hafta Normalite ve eşdeğer ağırlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4 3 1 5 5
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 4 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 3 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 2 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 31 1 32
Yari Yılsonu sınavı 1 35 1 36
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri