FTR 215

Fonksiyonel Nöroanatomi

Dersin Adı: FTR 215 Fonksiyonel Nöroanatomi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Snell Richard S. Clinical Neuroanatomy. Lippincott Williams & Wilkins, 2009
Yardımcı Ders Kitabı İlgili slayt sunusu
Dersin Amacı Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin özelliklerini ve fonksiyonlarını kavranmasını sağlamak, bu nöroanatomik yapıların işlev bozuklukları sonucunda gelişebilecek fonksiyon bozukluklarını ayırt edebilme yeterliliği kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Periferik sinir sisteminin temel özellikleri, innerve ettikleri kaslar ve patolojilerinin klinik özellikleri, medulla spinalis, beyin sapı, diensepelon ve telensefelonun makro anatomisi, fonksiyonları ve parolojilerindeki klinik özellikler, otonom sinir sistemi ve patolojilerinin klinik özellikleri, öğretim üyesi ve öğrencinin paylaşımlı sunumları ile interaktif ders süreci.

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

            

  1. Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin makro ve mikro anatomisi ve özelliklerini kavrar.
  2. Nöroanatomik yapıların işlev ve fonksiyonlarını tanımlar.
  3. Bu yapıların motor- duyu ve algısal süreçteki etkileşimlerini belirler.
  4. Nöroanatomik yapıların işlev bozuklukları sonucu gelişebilecek bulgu ve belirtileri tanımlar.
  5. Öğretilen yöntem ve teknikleri uygulayabilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Periferik sinir sisteminin temel özellikleri ve pleksusların fonksiyonları
2. Hafta Periferik sinir sisteminin fonksiyonları ve patolojilerinde görülen klinik bulgu ve belirtiler
3. Hafta Medulla spinalis fonksiyonları ve patolojileri
4. Hafta Beyin zarları, beyin omurilik sıvısı dolaşımı ve patolojiler, beyin arter ve venlerinin anatomik özellikleri
5. Hafta Serebrumun fonksiyonel sahaları, fonksiyonları ve patolojileri
6. Hafta Beyin arter-ven patolojileri ve klinik özellikleri
7. Hafta Diensefelonu oluşturan yapıların fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Limbik sistem ve patolojileri
10. Hafta Beyin sapı ve serebellum fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
11. Hafta İnen-çıkan yollar, fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
12. Hafta Otonom sinir sisteminin fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
13. Hafta Kranial sinirler ve patolojileri
14. Hafta Tekrar ve tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3 4 2 3 5
PY2) Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. 2 3 2 3 5
PY3) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 3 3 5 4 3
PY4) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel cihaz ve donanımı güvenli şekilde kullanabilme becerisi kazanır ve bu alandaki gelişmeleri takip eder. 3 3 3 3 4
PY5) Alanının gerektirdiği kadar bilgisayar, istatistik, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3 4 4 4 3
PY6) Toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapar; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4 4 3 3 3
PY7) Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 4 4 4 3 4
PY8) Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda bulunur. 3 4 4 5 4
PY9) Çalışmalarının her aşamasında hastalarıyla ve tedavinin gerektirdiği diğer disiplinlerle etkin iletişim kurar, ekip çalışmasının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 3 5 3 3 4
PY10) Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir. 3 4 4 3 4
PY11) Güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir. 2 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 3 0 3
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 6 6
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 5 25
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri