FTR 213

Patoloji - II

Dersin Adı: FTR 213 Patoloji - II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İlgili dersin slayt sunusu
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hastalıkların oluş mekanizmaları ve bunu inceleyen bilim dalı olan patoloji hakkında genel bilgi vermek Fizik tedavi sürecinde karşılaşılabilecek hastalıkların patofizyolojisi hakkında bilgilendirmek
Dersin Özeti

Genel Patoloji

- Patolojinin tanımı ve patolojide kullanılan yöntem ve teknikler
- Hücresel zedelenme ve adaptasyon mekanizmaları 
- İltihap ve yara iyileşmesi
- İmmunopatoloji
- Genetik hastalıkların patolojisi
- Neoplazi

Sistemik patoloji 
- Kemik, Eklem ve Yumuşak Doku Patolojileri

- Periferik Sinir ve İskelet Kası Patolojileri
- Santral Sinir Sistemi Hastalıkları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Patolojinin tanımı ve kullandığı teknikler hakkında bilgi sahibi olur
2. Zedelenmeye karşı hücrelerin verdiği uyum yanıtları ve hücresel zedelenmenin genel mekanizmaları ile ilgili değerlendirme yapabilir
3. İltihabi, infeksiyöz ve genetik hastalıkların genel özelliklerini tanımlayabilir
4. Tümörlerin isimlendirilmesi ve karsinogenez hakkında bilgi sahibi olur
5. Kemik, eklem ve yumuşak dokularda gelişen inflamatuar, infeksiyöz, metabolik, genetik ve neoplastik süreçler hakkında genel bilgi sahibi olur.
6. Periferik sinir sistemi ve iskelet kasında görülebilecek patolojik süreçlerin isimlerini sayar, genel özelliklerini tanımlayabilir.
7. Santral sinir sistemi hastalıkları hakkında genel bilgi sahibi olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Patolojiye Giriş
2. Hafta Hücresel Zedelenme ve Adaptasyon
3. Hafta İnflamasyon ve Tamir
4. Hafta Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
5. Hafta Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
6. Hafta Genetik Hastalıklar
7. Hafta Genetik Hastalıklar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kemik, Eklem ve Yumuşak Doku Patolojileri
10. Hafta Kemik, Eklem ve Yumuşak Doku Patolojileri
11. Hafta Periferik Sinir ve İskelet Kası Patolojileri
12. Hafta Periferik Sinir ve İskelet Kası Patolojileri
13. Hafta Santral Sinir Sistemi Hastalıkları
14. Hafta Tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3 4 3 4 3
PY2) Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. 3 4 4 4 3
PY3) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 3 4 3 4 4
PY4) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel cihaz ve donanımı güvenli şekilde kullanabilme becerisi kazanır ve bu alandaki gelişmeleri takip eder. 3 4 3 3 4
PY5) Alanının gerektirdiği kadar bilgisayar, istatistik, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4 4 3 4 4
PY6) Toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapar; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4 3 3 3 4
PY7) Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 4 5 3 3 4
PY8) Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda bulunur. 4 4 3 4 3
PY9) Çalışmalarının her aşamasında hastalarıyla ve tedavinin gerektirdiği diğer disiplinlerle etkin iletişim kurar, ekip çalışmasının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 4 4 3 5 4
PY10) Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir. 3 4 4 4 3
PY11) Güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir. 3 3 4 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 6 6
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 9 9
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 10 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 87
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri