FTR 210

Manipülatif Tedavi - II

Dersin Adı: FTR 210 Manipülatif Tedavi - II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kesson M, Atkins E : Orthopaedic Medicine: a practical approach. 2 nd edition,Butterworth-Heinemann 2005
Yardımcı Ders Kitabı İlgili slayt sunusu
Dersin Amacı Eklem yapıları ve yumuşak dokularda ağrı, enflamasyon ve hareket kısıtlılığına yol açan durumları tanıtmak, değerlendirmede kullanılan temel yöntemlerin kavranmasını sağlamak, bu durumların tedavisi için gereken temel mobilizasyon ve manipulasyon tekniklerini uygulama becerisini kazandırmak.
Dersin Özeti

Eklem ve yumuşak dokuların fonksiyonel anatomisi, biyomekaniği ve patomekaniği, manipulasyon, mobilizasyon ve transvers friksiyon tekniklerinin temel özellikleri, eklem ve yumuşak doku patolojilerinde temel ölçme, değerlendirme ve manuel tedavi uygulamaları, klinik karar verme ve vaka örnekleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

            

  1. Kolumna vertebralis ve periferik eklemlerin fonksiyonel anatomisini tanımlar
  2. Mobilizasyon, manipulasyon ve transvers friksiyon tekniklerinin etki mekanizmalarını kavrar
  3. Eklem ve yumuşak doku problemlerinin klinik özelliklerini tanımlayabilir, temel değerlendirme yöntemlerini kavrar ve uygular
  4. Mobilizasyon ve manipulasyon tekniklerine ait uygulamaları gözlemler ve tekrar eder.
  5. Eklem, bağ, tendon ve kas yaralanmalarında kullanılacak manuel tedavi tekniğine karar verir ve temel düzeyde uygular
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Eklem ve yumuşak dokuların fonksiyonel anatomisi, biyomekaniği, patomekaniği ve temel değerlendirme prensipleri
2. Hafta Transvers friksiyon tekniğinin etki mekanizması ve uygulama prensipleri
3. Hafta Üst ekstremite tendon, bağ ve kas yaralanmalarının tedavisinde transvers friksiyon masajı uygulamaları
4. Hafta Alt ekstremite tendon, bağ ve kas yaralanmalarının tedavisinde transvers friksiyon masajı uygulamaları
5. Hafta Transvers friksiyon tekniği ile klinik karar verme ve tedavi uygulamaları
6. Hafta Manuel tedaviye uyarlanmış bölgesel fonksiyonel anatomi ve biyomekaniklerin gözden geçirilmesi
7. Hafta Sevikal manipulasyon ve mobilizasyon uygulamaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Lumbal manipulasyon ve mobilizasyon uygulamaları
10. Hafta Servikal ve lumbal disk lezyonlarında klinik modeller ve tedavi prensipleri
11. Hafta Periferik eklemlerin fonksiyonel anatomisi, patomekaniği ve temel değerlendirme prensipleri
12. Hafta Üst ekstremite mobilizasyon ve manipulasyon uygulamaları
13. Hafta Alt ekstremite mobilizasyon ve manipulasyon uygulamaları
14. Hafta Tekrar ve tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3 4 2 3 5
PY2) Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. 4 3 4 3 5
PY3) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 3 3 5 2 3
PY4) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel cihaz ve donanımı güvenli şekilde kullanabilme becerisi kazanır ve bu alandaki gelişmeleri takip eder. 3 3 3 3 4
PY5) Alanının gerektirdiği kadar bilgisayar, istatistik, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3 4 4 4 3
PY6) Toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapar; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4 4 3 4 3
PY7) Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 4 3 4 3 4
PY8) Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda bulunur. 3 4 4 4 4
PY9) Çalışmalarının her aşamasında hastalarıyla ve tedavinin gerektirdiği diğer disiplinlerle etkin iletişim kurar, ekip çalışmasının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 3 5 3 3 4
PY10) Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir. 3 4 4 3 4
PY11) Güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir. 2 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 3 0 3
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 0 2 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 0 7 21
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri