FTR 207

Manipülatif Tedavi - I

Dersin Adı: FTR 207 Manipülatif Tedavi - I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 2- Tappan F. ``Healing Massage Techniques :Holistic, Classic, and Emerging Methods`` Appleton&Lange, Connecticut
Yardımcı Ders Kitabı İlgili slayt sunusu
Dersin Amacı Öğrencilere masaj teknikleri hakkında temel teorik ve pratik bilgiler vermek, masajın kullanıldığı farklı durumlarda değerlendirme ve uygulama açısından temel kavramları öğrenmesini sağlamak, uygulama yeteneğini geliştirmek ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bu konulara yönelik problem çözme becerisini geliştirmektir.
Dersin Özeti

Spesifik masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri, uygulama sonrası etkinliği belirlemede kullanılacak değerlendirme yöntemleri, pratik uygulamaları, bu yöntemlerin endikasyon ve kontraendikasyonları. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

            

  1. Tedavi masajını tanımlayabilir.
  2. Masaj yöntemleri ve tekniklerinin refleks, mekanik, fizyolojik ve klinik etkileri hakkında temel bilgiler edinir,
  3. Masaj tedavisini planlamada gerekli değerlendirmeleri yapmayı öğrenir ve endike vakalarda tedavi şeçeneği olarak planlar.
  4. Masaja kontrendike olabilecek patolojileri öğrenir.
  5. Öğretilen yöntem ve teknikleri uygulayabilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Masajın tarihçesi, farklı masaj teknikleri, amaçları, uygulama prensipleri, etkileri, masaj hareketlerinin pratik uygulanışı
2. Hafta Masajın dozajının tartışılması, alt ve üst ekstremite masajının pratik uygulanışı
3. Hafta Pratik uygulamaların tekrarı, masajın indikasyon ve kontra endikasyonlarının tartışılması
4. Hafta Sırt , boyun, karın ve yüz masajının pratik uygulaması
5. Hafta Genel pratik uygulama tekrarı, sporcu masajı ve mekanik masaj metotlarının tartışılması
6. Hafta Konnektif doku masajı(KDM)?nın uygulaması öncesi yapılması gereken ilk değerlendirmelerin tartışılması ve pratik uygulaması
7. Hafta Lumbosakral bölge(temel bölge), Alt torakal ve skapular bölge KDM pratik uygulaması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İnterskapular, servikal, oksipital bölge KDM pratik uygulaması
10. Hafta KDM uygulaması sonrası meydana gelen reaksiyonların tartışılması ve genel pratik tekrar
11. Hafta Üst ve alt ekstremitede KDM pratik uygulamaları
12. Hafta Pelvik, abdominal, göğüs ve yüz bölgesi KDM pratik uygulaması ve konnektif doku masajının farklı hastalıklarda kullanımının tartısılması
13. Hafta Genel pratik tekrar, güncel masaj tekniklerinin tartışılması
14. Hafta Tekrar ve tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3 4 2 3 5
PY2) Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. 2 3 4 3 5
PY3) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 3 3 5 2 3
PY4) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel cihaz ve donanımı güvenli şekilde kullanabilme becerisi kazanır ve bu alandaki gelişmeleri takip eder. 3 3 3 3 4
PY5) Alanının gerektirdiği kadar bilgisayar, istatistik, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3 4 4 4 3
PY6) Toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapar; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4 4 3 4 3
PY7) Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 4 3 4 3 4
PY8) Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda bulunur. 3 4 4 5 4
PY9) Çalışmalarının her aşamasında hastalarıyla ve tedavinin gerektirdiği diğer disiplinlerle etkin iletişim kurar, ekip çalışmasının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 3 5 3 3 4
PY10) Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir. 3 4 4 3 4
PY11) Güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir. 2 2 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 3 0 3
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 0 6 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 15 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 116
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri