FTR 206

Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Stajı

Dersin Adı: FTR 206 Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Stajı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Uygulama
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Amaç öğrencilere klinik bir ortamda teorik bilgilerini ve pratik becerilerini uygulama imkânı vermektir. .
Dersin Özeti

Bir dış hasta kliniğinde bir fizyoterapistin gözlemi altında tam gün 4 haftalık stajı içerir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1.  Fizyoterapi ve rehabilitasyon programları hakkında temel bilgi ve becerileri gözden geçirir.
  2. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli, hastaya özgü temel ölçme değerlendirme yöntemlerini fizyoterapist gözleminde yapar.
  3.  Danışman fizyoterapist tarafından çizilen tedavi programına gözlem altında eşlik eder.
  4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında uygulama becerilerini kazanır.
  5. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında etkin hale gelir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 90
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 1 100
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama
2. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama
3. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama
4. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama
5. Hafta yaz stajı 4 haftadır
6. Hafta yaz stajı 4 haftadır
7. Hafta yaz stajı 4 haftadır
8. Hafta yaz stajı 4 haftadır
9. Hafta yaz stajı 4 haftadır
10. Hafta yaz stajı 4 haftadır
11. Hafta yaz stajı 4 haftadır
12. Hafta yaz stajı 4 haftadır
13. Hafta yaz stajı 4 haftadır
14. Hafta yaz stajı 4 haftadır
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3 4 2 3 5
PY2) Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. 2 3 4 3 5
PY3) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 3 3 5 2 3
PY4) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel cihaz ve donanımı güvenli şekilde kullanabilme becerisi kazanır ve bu alandaki gelişmeleri takip eder. 3 3 3 3 4
PY5) Alanının gerektirdiği kadar bilgisayar, istatistik, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3 4 4 4 3
PY6) Toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapar; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4 4 3 4 3
PY7) Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 5 3 4 3 4
PY8) Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda bulunur. 3 4 4 5 4
PY9) Çalışmalarının her aşamasında hastalarıyla ve tedavinin gerektirdiği diğer disiplinlerle etkin iletişim kurar, ekip çalışmasının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 3 4 3 3 4
PY10) Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir. 3 4 4 3 4
PY11) Güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir. 2 2 3 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 4 0 20 80
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 7 7
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 87
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri