FTR 205

Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme

Dersin Adı: FTR 205 Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Otman AS, Köse N. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme
Yardımcı Ders Kitabı İlgili slayt sunusu
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilerin, hasta hikayesi alma, genel fizyoterapi değerlendirmeleri, hareketin temel prensipleri, postür analizi (lateral, anterior,posterior), kısalık testleri, esneklik testleri, antropometrik ölçümler, normal eklem hareketi ve kas kuvveti değerlendirmeleri konusunda, pratik-teorik bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Hasta hikayesi ve genel fizyoterapi değerlendirmeleri, hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior, lateral, posterior), kısalık ve esneklik testleri, antropometrik ölçümler (çevre, uzunluk, çap ve yağ ölçümleri), normal eklem hareketi ve kas kuvveti değerlendirmeleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Farklı tanıları olan hastaların hikayelerini alabilir, hasta ve hastalığı hakkında genel problemleri belirler.
  2. Hareketin temel prensiplerini öğrenir, fizyoterapi programlarında bu prensiplerin önemini kavrar.
  3. Lateral, anterior ve posterior postür analizini öğrenir, hasta yada sağlıklı kişilerde görülen postüral bozuklukları belirler.
  4. Kısalık ve esneklik testleri uygulamayı öğrenir.
  5. Antropometrik ölçümleri (çevre, uzunluk, çap ve yağ dokusu ölçümleri) uygulamayı öğrenir.
  6. Normal eklem hareketlerini değerlendirme becerisi kazanır.
  7. Kas kuvveti ölçümünü öğrenir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, dersin amaç ve işleyişinin açıklanması hasta hikayesi, hareketin temel prensipleri
2. Hafta Postür analizi (anteriyor ve lateral postür analizi)
3. Hafta Posteriyor postür analizi
4. Hafta Kısalık testleri ve esneklik değerlendirmesi
5. Hafta Antropometrik ölçümler; çevre ve uzunluk ölçümleri, çap ve yağ dokusu ölçümleri
6. Hafta Normal eklem hareketi değerlendirmesi
7. Hafta Normal eklem hareketi değerlendirmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Normal eklem hareketi değerlendirmesi
10. Hafta Kas kuvveti değerlendirmesi
11. Hafta Kas kuvveti değerlendirmesi
12. Hafta Kas kuvveti değerlendirmesi
13. Hafta Kas kuvveti değerlendirmesi
14. Hafta Tekrar ve tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3 4 2 3 5
PY2) Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. 2 3 4 3 5
PY3) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 3 3 5 2 3
PY4) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel cihaz ve donanımı güvenli şekilde kullanabilme becerisi kazanır ve bu alandaki gelişmeleri takip eder. 3 3 3 3 4
PY5) Alanının gerektirdiği kadar bilgisayar, istatistik, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3 4 4 4 3
PY6) Toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapar; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4 4 3 4 3
PY7) Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 4 3 4 3 4
PY8) Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda bulunur. 3 4 4 5 4
PY9) Çalışmalarının her aşamasında hastalarıyla ve tedavinin gerektirdiği diğer disiplinlerle etkin iletişim kurar, ekip çalışmasının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 3 5 3 3 4
PY10) Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir. 3 4 4 3 4
PY11) Güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir. 2 2 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 3 0 3
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 0 6 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 15 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 116
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri