FTR 110

Dahili Bilimler

Dersin Adı: FTR 110 Dahili Bilimler
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Prof. Dr. Muzaffer Demir, James K. Stoller. Cleveland Klinik İç Hastalıkları, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2014.
Yardımcı Ders Kitabı İlgili slayt sunusu
Dersin Amacı Dersin amacı, fizyoterapistlerin sıklıkla karşılaştığı dahili, romatolojik, nörolojik ve pediatrik nörolojik hastalıklarla ile ilgili olarak temel düzeyde teorik bilgi sahibi olunması, hastalığa yönelik tanısal değerlendirme ve tedavi seçenekleriyle ilgili temel bilgilerin öğretilmesidir.
Dersin Özeti

1. Dahiliye: Metabolizma, Endokrinoloji, Enfeksiyon, Gastrointestinal sistem ve Böbrek Hastalıkları, Hematoloji, Kardiyoloji, Geriatri, Göğüs Hastalıkları
2. Romatoloji: Romatolojiye Giriş ve Muayene / Romatolojide Laboratuar Tetkikleri ve Otoantikorlar, Romatolojik Hastalıklar / Romatolojide Kullanılan İlaçlar
3. Nöroloji: Epilepsi ve Nörolojik Muayene, Polinöropatiler ve Tuzak Nöropatiler, Medulla Spinalis Hastalıkları, Kas Hastalıkları, Demyelinizan Hastalıklar, Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları, Serebellar Sistem Hastalıkları, Serebrovasküler Hastalıklar
4. Pediatrik Nöroloji: Çocuklarda Nörolojik Değerlendirme, Serebral Palsi, Epilepsi, Nöromusküler Hastalıklar, Hareket Bozuklukları

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Dahili bilimlerin hastalıklarını tanımlar ve özelliklerini öğrenir.
  2. Dahili bilimlerin hastalıklarının tanısal değerlendirme ve tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi sahibi olur.
  3. Romatizmal hastalıkları tanımlar ve özelliklerini öğrenir.
  4. Romatizmal hastalıkların tanısal değerlendirme ve tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi sahibi olur.
  5. Nörolojik hastalıkları tanımlar ve özelliklerini öğrenir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Metabolizma / Endokrinolojik Hastalıklar
2. Hafta Enfeksiyon Hastalıkları / Gastrointestinal ve Böbrek Hastalıkları
3. Hafta Hematolojik Hastalıklar / Geriatrik Hastalıklar
4. Hafta Kardiyolojik hastalıklar / Göğüs Hastalıkları
5. Hafta Romatolojiye Giriş ve Muayene / Romatolojide Laboratuar Tetkikleri ve Otoantikorlar
6. Hafta Romatolojik Hastalıklar / Romatolojide Kullanılan İlaçlar
7. Hafta Nörolojik Muayene / Epilepsi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Polinöropatiler / Tuzak Nöropatileri
10. Hafta Medulla Spinalis Hastalıkları / Kas Hastalıkları
11. Hafta Demyelinizan Hastalıkları / Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları
12. Hafta Serebrovasküler Hastalıklar / Serebellar Sistem Hastalıkları
13. Hafta Çocuklarda Nörolojik Değerlendirme / Serebral Paralizi ve Riskli bebek
14. Hafta Nöromuskuler Hastalıklar / Hareket Bozuklukları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3 4 2 3 5
PY2) Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. 2 4 4 3 3
PY3) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 3 3 4 2 3
PY4) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel cihaz ve donanımı güvenli şekilde kullanabilme becerisi kazanır ve bu alandaki gelişmeleri takip eder. 3 4 3 3 4
PY5) Alanının gerektirdiği kadar bilgisayar, istatistik, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3 4 4 4 3
PY6) Toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapar; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4 5 3 3 3
PY7) Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 4 3 4 3 4
PY8) Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda bulunur. 3 4 4 5 4
PY9) Çalışmalarının her aşamasında hastalarıyla ve tedavinin gerektirdiği diğer disiplinlerle etkin iletişim kurar, ekip çalışmasının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 3 3 4 3 4
PY10) Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir. 3 4 4 3 4
PY11) Güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir. 2 2 2 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 2 0 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 2 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 6 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri