FTR 107

Sosyolojiye Giriş

Dersin Adı: FTR 107 Sosyolojiye Giriş
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör.Emine MUTAFCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özkalp, Enver,Sosyolojiye Giriş. Ritzer, G. (2012). Modern Sosyoloji Kuramları. (Çev. Himmet Hülür), Ankara: De Ki Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı İlgili dersin slayt sunusu
Dersin Amacı Sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, Sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri öğrenmek, Sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek, Toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik bir düşünme yöntemi kazanmaktır.
Dersin Özeti

Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını, 
Sosyolojinin öncülerinin, kurucularının görüşlerini ve yöntemini
Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişmeleri
Toplumsal sınıf, statü ve toplumsal hareketliliği 
Risk Toplumu, Tüketim Toplumu, Ağ toplumu, Gözetim Toplumu ve Toplumsal kontrol mekanizmalarını kapsar.
 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını öğrenir
  2. Sosyolojik araştırmanın aşamalarını kavrar
  3. Farklı sosyolojik perspektifleri açıklar
  4. Toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Aydınlanma Dönemi ve Sosyolojinin Gelişimi
2. Hafta Sosyoloji Nedir? Sosyolojinin Kurucu ve Öncüleri
3. Hafta Sosyolojinin Temel Kavramları, Yapısı ve Genel Özellikleri ile Toplum
4. Hafta Sosyolojinin Diğer Sosyal Bilim Dalları ile İlişkisi ve Sosyoloji Alt Dalları
5. Hafta Sosyolojinin Yöntem ve Araştırma Teknikleri
6. Hafta Birey ve Toplum İlişkisi, Sosyal Grup ve Kategoriler
7. Hafta Sosyoloji Yaklaşımları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Toplumsallaşma
10. Hafta Kültür ve Kültürel Süreçler
11. Hafta Toplumsal Tabakalaşma ve Toplumsal Hareketlilik
12. Hafta Toplumsal Kurumlar (Aile Kurumu)
13. Hafta Toplumsal Kurumlar(Sağlık Kurumu, Eğitim Kurumu)
14. Hafta Toplumsal Kurumlar(Siyaset Kurumu, Ekonomi Kurumu)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3 3 4 3 4
PY2) Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. 4 3 4 5 3
PY3) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 3 4 4 4 3
PY4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 5 4 3 4 4
PY5) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4 3 3 3 4
PY6) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 3 4 5 4 5
PY7) Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel 4 3 4 3 4
PY8) Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda bulunur. 5 4 3 4 4
PY9) Çalışmalarının her aşamasında hastalarıyla ve tedavinin gerektirdiği diğer disiplinlerle etkin iletişim kurar, ekip çalışmasının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 4 5 3 5 3
PY10) Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir. 4 4 4 3 3
PY11) Güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir. 4 3 4 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 2 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 2 20 0 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 16 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 145
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri