FTR 104

Klinik Elektrofizyoloji

Dersin Adı: FTR 104 Klinik Elektrofizyoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Osman LİMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İlgili slaytlar
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sinir ve kasın nörofizyolojisi, periferik sinir yaralanmalarında uygulanan elektrodiagnostik testler ve yorumlanması incelenecektir.
Dersin Özeti

Periferik sinirin nörofizyolojik özellikleri ve periferik sinir yaralanmaları ile ilgili genel bilgi işlenecek ve elektrodiagnostik testlerin uygulama ilkeleri ele alınacaktır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Öğrencinin sinir ve kasın uyarılma özellikleri, sinir yaralanmaları sonrası uygulanan elektrodiagnostik testler konusunda bilimsel temel kazanması beklenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Periferik sinir sisteminin anatomisi
2. Hafta Periferik sinir sisteminin nörofizyolojisi
3. Hafta Periferik sinir yaralanmalarının sınıflandırılması
4. Hafta Periferik sinir yaralanmalarında elektromiyografik değerlendirme ve sinir iletim çalışmaları
5. Hafta Denerve kasın uyarılma özellikleri
6. Hafta Periferik sinir yaralanmalarında elektrodiagnostik değerlendirmeler
7. Hafta Kuvvet zaman eğrisi çalışmaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Faradik-galvanik testler, Akomodasyon oranı, Galvanik tetanik oran, Erb fenomeni
10. Hafta Vaka tartışmaları
11. Hafta Sağlıklı kasta elektrik stimülasyonu
12. Hafta Denerve kasta elektrik stimülasyonu
13. Hafta EKG ve EMG Tartışma
14. Hafta Tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3 4 4 3 4
PY2) Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. 3 3 5 3 4
PY3) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 3 3 4 4 4
PY4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 1 2 2 4 4
PY5) . Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 3 3 3 3 3
PY6) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 4 3 3 4 2
PY7) Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 2 3 3 4 4
PY8) Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda bulunur. 2 3 3 3 3
PY9) Çalışmalarının her aşamasında hastalarıyla ve tedavinin gerektirdiği diğer disiplinlerle etkin iletişim kurar, ekip çalışmasının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 4 4 4 3 3
PY10) Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir. 4 3 3 4 4
PY11) Güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir. 3 2 4 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 20 0 2 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 20 0 2 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 145
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri