FTR 101

Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş

Dersin Adı: FTR 101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 1
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Pagliarulo MA. Introduction to Physical Therapy. 4th ed. St Louis: Elsevier Mosby, 2012.
Yardımcı Ders Kitabı İlgili slayt sunusu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon tanımı, içeriği, gelişimi, uygulama alanları, yasal düzenlemeler, ekip çalışması ve iletişim konularında temel bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin Özeti

Fizyoterapi ve rehabilitasyon tanımı, içeriği ve gelişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ve uygulama alanları, yasal düzenlemeler, profesyonel uygulamalar, ekip çalışması. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1.Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ve çalışma alanlarını tanımlar.
 2.Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler konusunda bilgi kazanır.
 3.Fizyoterapi ve rehabilitasyon profesyonel uygulamaları konusunda bilgi kazanır.
 4.Ekip çalışmasının prensiplerini ve fizyoterapistin ekip içindeki rolünü kavrar.
 5.Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının genel özelliklerini kavrar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fizyoterapi ve rehabilitasyonun tanımı ve gelişimi
2. Hafta Fizyoterapistleri rolleri ve özellikleri
3. Hafta Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim ve öğretimi
4. Hafta Fizyoterapi ve rehabilitasyon içeriği ve uygulama alanları
5. Hafta Fizyoterapi ve rehabilitasyonun toplumdaki önemi
6. Hafta Fizyoterapi ve rehabilitasyonda çağdaş iletişim
7. Hafta Kas iskelet problemlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Nöromusküler problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon
10. Hafta Kardiyovasküler ve pulmoner sorunlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon
11. Hafta Pediyatrik problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon
12. Hafta Geriyatrik problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon
13. Hafta Ekip çalışmasının prensipleri ve fizyoterapistin ekip içindeki rolü
14. Hafta Tekrar ve tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3 3 2 3 5
PY2) Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. 2 4 4 3 3
PY3) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 3 3 5 2 3
PY4) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel cihaz ve donanımı güvenli şekilde kullanabilme becerisi kazanır ve bu alandaki gelişmeleri takip eder. 3 3 3 3 4
PY5) Alanının gerektirdiği kadar bilgisayar, istatistik, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3 4 4 4 3
PY6) Toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapar; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4 5 3 3 3
PY7) Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 4 3 4 5 4
PY8) Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda bulunur. 3 4 4 5 4
PY9) Çalışmalarının her aşamasında hastalarıyla ve tedavinin gerektirdiği diğer disiplinlerle etkin iletişim kurar, ekip çalışmasının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 3 5 4 3 4
PY10) Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir. 3 4 4 3 5
PY11) Güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir. 2 2 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 2 24
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 2 0 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 2 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 58
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri