FIZ 112

Fizik II

Dersin Adı: FIZ 112 Fizik II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Aytap SEZER
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Sears ve Zemansky’nin Üniversite Fiziği, Cilt II, 14. Baskı, Pearson, Hugh D. Young, Roger A. Freedman
Yardımcı Ders Kitabı Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway R A, Palme Yayıncılık, Çev. Edit. Çolakoğlu Ç, 2002, Ankara
Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel elektrik ve manyetizma alt yapısının kazandırılması
Dersin Özeti

Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Elektrik alanları ve Gauss yasasını ve  elektiksel potansiyeli tartışır.
  2. Dielektrik ve kondansatör devrelerini tasarlar ve çözümler.
  3. Elektrik devreleri, elektrik akımı ve iletimi konusunda analiz eder.
  4. Manyetik alan ve manyetik kuvvet oluşumunu kavrar. Elektromanyetik indüksiyon, Faraday ve Lenz kurallarını uygulamalarda kullanır.
  5. Alternatif akım ve devrelerini çözümler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Electrik Yüklerin Özellikleri, Elektrik alanları, Coulomb Yasası, Problemler
2. Hafta Elekrik Akısı, Gauss Yasası ve Uygulamaları, Problemler
3. Hafta Elektrik Potansiyeli, Düzgün Bir Elektrik Alanında Potansiyel Farkları, Sürekli Yük Dağılımından İleri Gelen Elektrik Potansiyeli, Problemler
4. Hafta Sığa, Kondansatörlerin Bağlanması, Yüklü Kondansatörlerde Depolanan Enerji, Dielektrikli Kondansatörler, Problemle
5. Hafta Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektrik Enerjisi ve Güç, Problemler
6. Hafta Emk Kaynakları, Doğru Akım Devreleri
7. Hafta Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri, Problemler
8. Hafta Manyetik Alanlar, Düzgün Manyetik Alanda Yüklü Bir Parçacığın Hareketi, Problemler
9. Hafta Biot Savart Yasası, İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvetler, Ampere Yasası, Ara sınav
10. Hafta Faraday İndüksiyon Yasası, Hareketsel emk, Lenz Yasası, Problemler
11. Hafta Öz İndüksiyon, RL Devreleri, Manyetik Alanda Depolanan Enerji, Problemler
12. Hafta Alternatif Akım Devreleri, Problemler
13. Hafta Yerdeğiştirme Akımı Genelleştirilmiş Ampere Yasası,
14. Hafta Maxwell Denklemleri, Problemler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 5 4 5
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 5 5 5 4 4
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 4 2 2 4 4
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 2 4 4 4 4
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 5 5 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 5 5 5 5 5
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 3 3 3 3 3
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 5 5 5 5 5
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 2 2 2 2 2
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 5 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 14 2 1 42
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri