FIZ 112

Fizik II

Dersin Adı: FIZ 112 Fizik II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Fen ve Mühendislik için Fizik II (Elektrik ve Manyetizma), Serway R A, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, (5. baskıdan), Palme Yay., 2002
Yardımcı Ders Kitabı Temel Fizik II, Fishbane, Gasiorowicz, Thornton, 2. baskıdan, Çeviri Editörü: Yalçın C, Arkadaş Yay., 2003
Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel elektrik ve manyetizma alt yapısının kazandırılması
Dersin Özeti

Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Elektrik alanları ve Gauss yasasını ve  elektiksel potansiyeli tartışır.
  2. Dielektrik ve kondansatör devrelerini tasarlar ve çözümler.
  3. Elektrik devreleri, elektrik akımı ve iletimi konusunda analiz eder.
  4. Manyetik alan ve manyetik kuvvet oluşumunu kavrar. Elektromanyetik indüksiyon, Faraday ve Lenz kurallarını uygulamalarda kullanır.
  5. Alternatif akım ve devrelerini çözümler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar 1 10
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Electrik Yüklerin Özellikleri, Elektrik alanları, Coulomb Yasası, Problemler
2. Hafta Elekrik Akısı, Gauss Yasası ve Uygulamaları, Problemler
3. Hafta Elektrik Potansiyeli, Düzgün Bir Elektrik Alanında Potansiyel Farkları, Sürekli Yük Dağılımından İleri Gelen Elektrik Potansiyeli, Problemler
4. Hafta Sığa, Kondansatörlerin Bağlanması, Yüklü Kondansatörlerde Depolanan Enerji, Dielektrikli Kondansatörler, Problemle
5. Hafta Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektrik Enerjisi ve Güç, Problemler
6. Hafta Emk Kaynakları, Doğru Akım Devreleri
7. Hafta Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri, Problemler
8. Hafta Manyetik Alanlar, Düzgün Manyetik Alanda Yüklü Bir Parçacığın Hareketi, Problemler
9. Hafta Biot Savart Yasası, İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvetler, Ampere Yasası, Ara sınav
10. Hafta Faraday İndüksiyon Yasası, Hareketsel emk, Lenz Yasası, Problemler
11. Hafta Öz İndüksiyon, RL Devreleri, Manyetik Alanda Depolanan Enerji, Problemler
12. Hafta Alternatif Akım Devreleri, Problemler
13. Hafta Yerdeğiştirme Akımı Genelleştirilmiş Ampere Yasası,
14. Hafta Maxwell Denklemleri, Problemler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 4 5
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 5 5 5 4 4
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 4 2 2 4 4
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 4 4 4 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 5 5 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 5 5 5 5 5
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 3 3 3 3 3
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 5 5 5 5 5
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 5 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 14 2 1 42
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri