FIZ 111

Fizik I

Dersin Adı: FIZ 111 Fizik I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Sears ve Zemansky`nin Üniversite Fiziği (Cilt 1), 14. Baskı, Pearson, Hugh D. Young, Roger A. Freedman
Yardımcı Ders Kitabı Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics (4th Edition), Pearson, Douglas C. Giancoli
Dersin Amacı Fiziğin mühendislikte gerekli olan mekanik, statik ve dinamikle ilgili temel kavram ve prensipleri ile ilgili alt yapıyı öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Vektörler, Tek ve İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim, Madde, Termodinamik yasaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Ölçme ve temel birim sistemlerini açıklar.
  2. Fiziğin temel yasalarını tanımlar.
  3. Statik, kinematik ve dinamik süreçlerle ilgili temel kavramları anlar ve problemlere çözüm üretir.
  4. Statik, kinematik ve dinamik süreçleri modeller ve bu modelleri çözümler.
  5. Mühendislik Anabilim Dallarında öğrenilenleri tatbik eder.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Birimler, vektörler
2. Hafta Bir Boyutta Hareket
3. Hafta İki Boyutta Hareket
4. Hafta Newton hareket kanunları
5. Hafta Newton’un Hareket Yasaları Ve Uygulamaları
6. Hafta İş, ve Enerji
7. Hafta Enerji uygulamaları
8. Hafta İtme ve Momentum
9. Hafta Katı Cisimlerin Statik Dengesi
10. Hafta Açısal Momentum ve Dairesel Hareket
11. Hafta Harmonik Hareket
12. Hafta Madde Bilgisi
13. Hafta Termodinamik yasaları
14. Hafta Termodinamik uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 5 4 5
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 2 4
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 5 5 5 5 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 2 2 2 4 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 2 2 2 4 1
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 2 2 2 2 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 2 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 5 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri