FIZ 111

Fizik I

Dersin Adı: FIZ 111 Fizik I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr. Aytap Sezer
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Sears ve Zemansky’nin Üniversite Fiziği (Cilt 1), 14. Baskı, Pearson, Hugh D. Young, Roger A. Freedman
Yardımcı Ders Kitabı Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway R A, Palme Yayıncılık, Çev. Edit. Çolakoğlu Ç, 2002, Ankara
Dersin Amacı Fiziğin mühendislikte gerekli olan mekanik, statik ve dinamikle ilgili temel kavram ve prensipleri ile ilgili alt yapıyı öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Statik Denge, Tek ve iki Boyutta Hareket, Newton’un hareket yasaları, İş, güç, enerji ve enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin dönme hareketi; Kütle çekim kanunu, Akışkanların statiği, Akışkanların dinamiği.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1.       Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlar.
  2. Fiziğin günlük hayatttaki uygulamalarını bilir.
  3. Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bazı fiziksel olayları ve özelliklerini kavrar.
  4. Branş derslerde karşılaşılan fiziksel özelliklere dayalı verileri formüle eder ve yorumlar.
  5. Problem çözme becerisi vardır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fizik ve Ölçme
2. Hafta Vektörler
3. Hafta Statik Denge
4. Hafta Tek Boyutta Hareket
5. Hafta İki Boyutta Hareket
6. Hafta Newton kanunları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İş ve kinetik enerji
9. Hafta Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu
10. Hafta Lineer Momentum ve çarpışmalar
11. Hafta Katı cisimlerin dönme hareketi
12. Hafta Kütle çekim kanunu
13. Hafta Akışkanlar Mekaniği
14. Hafta Termodinamik Yasaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 3 2 1 2
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 2 3 2 1 3
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 2 1 1 2 3
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 3 3 2 2 3
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 2 2 2 3 3
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 2 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 2 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 2
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 14 1 1 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 2 4
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 13 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri