FIZ 111

Fizik I

Dersin Adı: FIZ 111 Fizik I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Araştırma, Problem Çözme,
Önerilen Ders Kitabı Sears ve Zemansky`nin Üniversite Fiziği (Cilt 1), 14. Baskı, Pearson, Hugh D. Young, Roger A. Freedman
Yardımcı Ders Kitabı Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics (4th Edition), Pearson, Douglas C. Giancoli
Dersin Amacı Diferansiyel ve integral hesaplama tabanlı Klasik Mekanik bilgisi ile mühendislik eğitiminin çok yönlü gelişimine temel oluşturmak.
Dersin Özeti

Vektörler, Kinematik, Parçacık Dinamiği, İş - Enerji Teoremi, Korunum Yasaları, Parçacık Sistemleri, Dönme Hareketi, Klasik Titreşim Hareketleri, Termodinamik yasaları

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1.    Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlar.
  2.    Fiziğin günlük hayatttaki uygulamalarını bilir.
  3.    Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bazı fiziksel olayları ve özelliklerini kavrar.
  4.    Branş derslerde karşılaşılan fiziksel özelliklere dayalı verileri formüle eder ve yorumlar.
  5.    Problem çözme becerisi kazanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 5
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 15 15
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Birimler, Fiziksel Büyüklükler, Modelleme, Vektörler
2. Hafta Kinematik
3. Hafta Parçacık Dinamiği
4. Hafta Newton Hareket Yasalarının Uygulamaları
5. Hafta İş - Enerji Teoremi
6. Hafta Korunum Yasaları, Zaman Simetrisi
7. Hafta Korunum Yasaları, Konum Simetrisi, Çarpışmalar
8. Hafta Parçacık Sistemleri
9. Hafta Paçacık Sistemlerinin Hareketi
10. Hafta Dönme Hareketinin Dinamiği; Kütleçekim Yasası
11. Hafta Basit Harmonik Hareket; Yay ve Sarkaç Salınımları
12. Hafta Mekanik Dalgalar; Su ve Ses Dalgaları
13. Hafta Termodinamik Yasaları; Isı ve Sıcaklık
14. Hafta Termodinamik Yasaları; Maddenin Isıl Özellikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 4 5
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 1 1 1 2 4
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 5 5 5 5 4
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 2 2 2 4 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 2 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 2 2 2 2 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 2 2 2 2 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 2 1 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 5 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri