FIZ 111

Fizik I

Dersin Adı: FIZ 111 Fizik I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Feridun KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Palme Yayıncıcılık, Serway R A, Çev. Edit. Çolakoğlu Ç, 2002, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Fundamentals of Physics 8th Ed. Halliday D, Resnick R, Walker J, Wiley 2007
Dersin Amacı Fiziğin mühendislikte gerekli olan mekanik, statik ve dinamikle ilgili temel kavram ve prensipleri ile ilgili alt yapıyı öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Vektörler, Tek ve İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim, Madde, Termodinamik yasaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Ölçme ve temel birim sistemlerini açıklar.
  2. Fiziğin temel yasalarını tanımlar.
  3. Statik, kinematik ve dinamik süreçlerle ilgili temel kavramları anlar ve problemlere çözüm üretir.
  4. Statik, kinematik ve dinamik süreçleri modeller ve bu modelleri çözümler.
  5. Mühendislik Anabilim Dallarında öğrenilenleri tatbik eder.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Birimler, vektörler
2. Hafta Bir Boyutta Hareket
3. Hafta İki Boyutta Hareket
4. Hafta Newton hareket kanunları
5. Hafta Newton’un Hareket Yasaları Ve Uygulamaları
6. Hafta İş, ve Enerji
7. Hafta Enerji uygulamaları
8. Hafta İtme ve Momentum
9. Hafta Katı Cisimlerin Statik Dengesi
10. Hafta Açısal Momentum ve Dairesel Hareket
11. Hafta Harmonik Hareket
12. Hafta Madde Bilgisi
13. Hafta Termodinamik yasaları
14. Hafta Termodinamik uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 4 5
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 2 4
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 5 5 5 5 4
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 2 2 2 4 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 4 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 2 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 5 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri