FIZ 111

Fizik I

Dersin Adı: FIZ 111 Fizik I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Sears ve Zemansky`nin Üniversite Fiziği (Cilt 1), 14. Baskı, Pearson, Hugh D. Young, Roger A. Freedman
Yardımcı Ders Kitabı Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics (4th Edition), Pearson, Douglas C. Giancoli
Dersin Amacı Diferansiyel ve integral hesaplama tabanlı Klasik Mekaniğin Mühendislik eğitiminin çok yönlü gelişimine temel oluşturmaktır.
Dersin Özeti

Vektörler, Tek ve İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim, Madde, Termodinamik yasaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Ölçme ve temel birim sistemlerini açıklar.
  2. Fiziğin temel yasalarını tanımlar.
  3. Statik, kinematik ve dinamik süreçlerle ilgili temel kavramları anlar ve problemlere çözüm üretir.
  4. Statik, kinematik ve dinamik süreçleri modeller ve bu modelleri çözümler.
  5. Mühendislik Anabilim Dallarında öğrenilenleri tatbik eder.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Birimler, vektörler
2. Hafta Bir Boyutta Hareket
3. Hafta İki Boyutta Hareket
4. Hafta Newton hareket kanunları
5. Hafta Newton’un Hareket Yasaları Ve Uygulamaları
6. Hafta İş, ve Enerji
7. Hafta Enerji uygulamaları
8. Hafta İtme ve Momentum
9. Hafta Katı Cisimlerin Statik Dengesi
10. Hafta Açısal Momentum ve Dairesel Hareket
11. Hafta Harmonik Hareket
12. Hafta Madde Bilgisi
13. Hafta Termodinamik yasaları
14. Hafta Termodinamik uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 5 5 4 5
PY2) Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 1 1 1 2 4
PY3) Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 5 5 5 5 4
PY4) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 2 2 2 4 1
PY5) Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 2 2 2 4 1
PY6) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 2 2 2 2 2
PY7) Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 2 2 2 2 1
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 2 1 1 1
PY10) Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 5 1 1 1 1
PY11) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri